Vil du være med til at sikre den daglige drift på vores botilbud Stentoft og bidrage til, at vi fortsat fremstår som et godt og attraktivt botilbud for vores beboere? Hvis ja, så er stillingen som køkkenmedhjælper måske noget for dig.

Vi søger en køkkenmedhjælper, der også skal kunne hjælpe til med forefaldne opgaver, 20 timer om ugen.

Arbejdstiderne kan veksle, alt efter behov for tilstedeværelse – dog vil arbejdet primært være i dagtimerne. Derudover kan der forekomme ad hoc weekendarbejde.

Hvem er vi?

Stentoft er en del af Psykiatri Plus A/S. Vi arbejder med beboere med psykiske udfordringer, herunder sociale problemstillinger, personlighedsforstyrrelser, misbrug, demens mv. Vi eksisterer for at skabe trygge hjem for mennesker med behov for en specialiseret indsats. Vi tror på, at alle har potentiale, som kan forløses ved at tænde håb, give ansvar og skabe udvikling, uanset udfordringer og livshistorie.

Stentoft er inddelt i enheder. Der er stor forskel på beboernes funktionsniveau, og derfor også forskel på hvor meget hjælp de skal lave i dagligdagen.

Vi tror på at livskvalitet er individuelt, og vi skal derfor ikke definere det gode liv, men indgå i et samarbejde og en forståelse for den enkelte beboer. Dette er gældende for alle ansatte på Stentoft.

Vi arbejder konfliktnedtrappende, med et løsningsorienteret fokus, og altid med respekt, faglighed og ordentlighed i mødet med andre.

Som køkkenmedhjælper, får du ansvar for følgende:

 • Bistå vores køkkenassistent med opgaver i køkkenet, forberedelse af mad, opvask, servering med mere
 • Sikre Stentoft fremstår pænt og rent -evt. beplantning af krukker ude og inde
 • Lettere oprydningsopgaver
 • Hjælpe til med forefaldne opgaver
 • Ad hoc-indkøb
 • Varetage små beboerrelaterede opgaver, så som gaveindkøb
 • Ved behov hjælpe med rengøringsopgaver

Dine kompetencer:

 • Du skal kunne planlægge din dag, og samtidig håndtere at ingen dage er ens
 • Du skal være løsningsorienteret og fokuseret
 • Du skal besidde rummelighed og ordentlighed overfor en beboergruppe der kan have det svært, og indimellem giver udtryk for dette
 • Du skal evne at samarbejde bredt, både med serviceteamet, ledelsen og frontpersonalet
 • Du agerer professionelt, er stabil både i fremmøde og fremtoning
 • Kunne agere rolig og med overblik i akutte og pressede situationer

Derudover er det vigtigt, at du kan rumme og acceptere, at der er flere måder at leve og bo på, samt at du udviser forståelse for beboere med komplekse udfordringer. Du skal kunne bevare roen og overblikket i pressede situationer og altid agere professionelt. Vi arbejder ud fra principperne om low arousal - hvis du ikke kender begrebet, bliver du undervist i dette. Derudover bidrager du gennem din væremåde til et arbejdsmiljø, hvor tilliden er afgørende.

Hvad vi kan tilbyde dig?

 • En arbejdsplads – hvor vi, hver dag, gør alt for at vores beboere har et godt og trygt hjem hos os
 • Grundig introduktion til organisationen, opgaven og huset Stentoft.
 • At man som medarbejder oplever en attraktiv arbejdsplads, hvor der er sat en fælles retning, man tager individuelt ansvar og løfter i flok.
 • En arbejdsplads med højt til loftet, god humor og godt kollegaskab
 • uddannelse – vi tilbyder alle vores medarbejdere relevant uddannelse/ kurser.
 • Vi arbejder vedvarende på at sikre et godt arbejdsmiljø, både i forhold til de fysiske rammer og det psykiske miljø. Vi har alle fokus på social kapital, og tager det meget alvorligt.

Er du interesseret?

Hvis du har spørgsmål til en af stillingerne, er du mere end velkommen til at kontakte Bosteds leder Mette Hvidberg-Hansen på telefon 25 75 35 65, eller pr mail: mhh@psykiatriplus.dk

Vi indkalder løbende til samtaler og glæder os til at modtage din ansøgning. Mærk din ansøgning med: Køkkenmedhjælper.