Nattevagt med socialpædagogisk eller sundhedsfaglig erfaring søges pr. 1. juni til socialpsykiatrisk botilbud

Små 40 min. kørsel fra Roskilde og 25. min. fra Holbæk ligger Tjørnehøj – et specialiseret botilbud for voksne med dobbeltdiagnoser, personlighedsforstyrrelser og forandrede virkelighedsopfattelser. Vi leder netop nu efter en ny kollega til nattevagt.

Lidt om os

Tjørnehøj er en del af Psykiatri Plus A/S. Vores mission er klar. Vi eksisterer for at skabe trygge hjem for mennesker med behov for en specialiseret indsats, fordi vi tror på, at alle har potentiale, som kan forløses ved at tænde håb og skabe udvikling uanset kompleksiteten af udfordringer og livshistorie.

I 2019 udvidede vi antallet af boliger, og løbende er der flyttet nye beboere ind på Tjørnehøj, hvor vi både har en voksen- og en ungeafdeling (over 18 år). Vi tænker tværfagligt og helhedsorienteret og arbejder i særlige ressourceteams, der understøtter hver enkelt beboers behov.

Hvad vi kan tilbyde dig

Tjørnehøj er et botilbud i udvikling, som er en del af en velkonsolideret virksomhed. Vi ønsker at udfordre de gængse tankegange og er ikke bange for at gå nye veje. Netop derfor er vi også i gang med at opstarte stemmehøregrupper, og du vil også få undervisning i denne tilgang. Kompetenceudvikling – din udvikling – er grundlæggende for os fordi vi mener, at videndeling og faglig sparring er afgørende for at levere den høje kvalitet i vores daglige virke.

Vi tilbyder dig:

  • En arbejdsplads med faglig stolthed – hvor vi gør alt for at vores beboere har et godt og trygt hjem hos os
  • En meget god normering, der rent faktisk muliggør beboernes ønsker samt mange aktiviteter
  • Et spændende arbejde med at understøtte beboernes recovery
  • Løbende opkvalificering og videreudvikling og mulighed for at deltage i relevante konferencer mv.
  • Et botilbud hvor vi arbejder sammen om at sikre et godt arbejdsmiljø, både i forhold til de fysiske rammer og det psykiske miljø
  • Tryghed i ansættelsen med gode vilkår – bl.a. sundhedssikring, madordning, god pensionsordning og sociale arrangementer i løbet af året (DHL-stafet, sommerfest mv.)

Jobbets indhold

Som vores nye kollega skal du være med til at skabe kvalitet i arbejdet med vores beboere. I fællesskab skal vi skabe tryghed for og sammen med beboerne, hvilket indebærer varetagelsen af både pædagogisk og sundhedsorienteret arbejde. Du vil sammen med dine kolleger, hjælpe og støtte den enkelte beboer med bl.a. ADL-træning, egen omsorg og skabe struktur i hverdagen.

Du bliver primært tilknyttet vores ungeafdeling (over 18 år), som fast nattevagt. Du arbejder som udgangspunkt 7/7 med arbejde i ulige uger. Hver 6. uge deltager du i personalemøde.

Dine kompetencer

Du skal have socialpædagogisk eller sundhedsfaglig erfaring gerne kombineret med relevant uddannelse som fx socialpædagog eller social- og sundhedsassistent. Derudover ser vi gerne, at du har:

  • neuropædagogisk erfaring
  • en forståelse for at traumer påvirker vores liv og reaktioner
  • forstår vigtigheden af god dokumentation, og ser det som et must i din dagligdag.

Er du interesseret?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sundhedsfaglig ansvarlig Nadia Egerup på telefon 3078 3572 eller Socialfaglig ansvarlig Rikke Olsen på telefon 3078 3598 – gerne hverdage mellem kl. 9 og 15.

Ansøgningsfristen er onsdag den 21. april 2021. Vi holder ansættelsessamtaler onsdag den 28. april 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Søg stillingen online