Da vi i øjeblikket har stor tilgang af nye beboere og stigende efterspørgsel efter pladser på vores botilbud, Stentoft, søger vi social- og sundhedsfagligt uddannet personale til vores dobbeltdiagnoseenhed. Stillingerne er som udgangspunkt fuldtidsstillinger fordelt på dag-, mellem- og aftenvagter.

Hvem er vi?

Stentoft er en del af Psykiatri Plus A/S. Vi arbejder med beboere med psykiske udfordringer, herunder sociale problemstillinger, personlighedsforstyrrelser, misbrug, demens mv.

Vores mission er klar. Vi eksisterer for at skabe trygge hjem for mennesker med behov for en specialiseret indsats, fordi vi tror på, at alle har potentiale, som kan forløses ved at tænde et håb og skabe udvikling uanset kompleksiteten af udfordringer og livshistorie.

Stentoft er inddelt i tre enheder: Demens-enheden, dobbeltdiagnose-enheden og almen psykiatri-enheden.

Jobbets indhold

Som medarbejder i dobbeltdiagnose-enheden skal du være med til at skabe kvalitet, forudsigelighed og tryghed for beboerne. Du får sammen med dit team ansvaret for at hjælpe, rådgive og støtte den enkelte beboer med mangeartede opgaver såsom støtte til dagligdags gøremål, ledsagelse til læge, dialog med beboeren omkring deres misbrug samt støtte til stabilisering og reduktion. Vi møder vores beboere, hvor de er i deres liv, uanset misbrug, demens eller andre udfordringer, og du skal være indstillet på, at der indgår personlige plejeopgaver i stillingen.

Du skal derudover:

 • have lyst til at arbejde med psykiatri, kompleksitet og progression
 • have forståelse for beboere med komplekse udfordringer samt viden om, hvordan et misbrug af rusmidler påvirker fysisk og psykisk
 • se den enkelte beboer som et unikt menneske med egne ønsker og drømme for eget liv
 • have en god portion gåpåmod, også på dage, der ikke altid går som planlagt
 • have forståelse for vigtigheden af dokumentation og formå at dokumentere efter gældende regler
 • skabe overblik og arbejde struktureret, hvor mål og indsatsplaner er nogle af dine pejlemærker – og omsætte dem til beboernes hverdag
 • kunne agere roligt og med overblik i akutte og pressede situationer
 • have forståelse for vigtigheden i at hjælpe dine kollegaer på tværs af enhederne
 • kunne genkende dig selv i vores værdier: omsorg, tillid, dialog, respekt og faglighed
 • have et menneskesyn, der er gennemsyret af en grundlæggende tillid og tro på andre mennesker – beboere og kolleger.

Dine kompetencer

Vi søger dig, som:

 • har en socialfaglig uddannelse med relevant erfaring inden for psykiatri og har viden om borgere med psykiatriske og komplekse udfordringer – eller du har anden uddannelse, også med erfaring inden for psykiatri og gerne fra andet botilbud
 • har forståelse for sociale problemstillinger
 • har hjertet på rette sted og brænder for at yde god støtte og omsorg til mennesker med psykiatriske sygdomme
 • har kendskab til at arbejde med beboerinddragelse
 • har øje for kvalitet, sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
 • har erfaring med dokumentation, journalisering og udarbejdelse af statusbeskrivelser
 • forstår vigtigheden i at samarbejde, hjælpe en kollega samt være undrende og reflekterende over egen praksis
 • er bevidst om egne grænser og respekterer andres

Hvad vi kan tilbyde dig?

Som medarbejder hos os vil dine betragtninger blive inddraget i planlægningen og udførelsen af vores pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde. Vi mener, at videndeling og faglig sparring er afgørende for at levere den høje kvalitet i vores daglige virke. Kompetenceudvikling er derfor et grundelement for os.

Vi tilbyder dig:

 • en arbejdsplads med faglig stolthed – hvor vi, hver dag, gør alt for at vores beboere har et godt og trygt hjem hos os
 • uddannelse – vi tilbyder alle vores medarbejdere uddannelse i LA2, stemmehøring, medicinkursus, recovery tilgang og metode samt anden relevant uddannelse
 • løbende supervision
 • vi arbejder vedvarende på at sikre et godt arbejdsmiljø, både i forhold til de fysiske rammer og det psykiske miljø. Vi har alle fokus på social kapital og tager det meget seriøst

Er du interesseret?

Hvis du har spørgsmål til det faglige indhold til stillingen, er du velkommen til at kontakte socialfaglig ansvarlig Heidi Blom Christensen på telefon 41 72 24 25, hverdage mellem 9.00-15.00, eller Bostedsleder Mette Hvidberg-Hansen på telefon 25 75 35 65.

Vi indkalder løbende til samtaler og glæder os til at modtage din ansøgning.