Sundhedsfaglig ansvarlig til det private botilbud Stentoft

Sundhedsfaglig ansvarlig til det private botilbud Stentoft

Psykiatri Plus A/S Bosteder

Indrykket 1. marts 2021

Søger du et job, hvor høj faglighed og udvikling samt medinddragelse af beboerne er i højsædet? Så læs mere her. Vi søger netop nu en sundhedsfaglig ansvarlig, der får ansvaret for udviklingen af den sundhedsfaglige indsats, ligesom du sammen med den socialfaglige ansvarlige, vil få ansvaret for organisering af medarbejdergruppen og den tætte sparring og guidning i dagligdagen.

Lidt om os

Stentoft er et socialpsykiatrisk botilbud og er en del af Psykiatri Plus A/S. Vi arbejder med mennesker med psykiske og sundhedsrelaterede udfordringer, sociale problemstillinger, personlighedsforstyrrelser, misbrug, demens mv.

Vores mission er klar. Vi eksisterer for at skabe trygge hjem for mennesker med behov for en specialiseret indsats, fordi vi tror på at alle har potentiale, som kan forløses ved at tænde et håb og skabe udvikling uanset kompleksiteten af udfordringer og livshistorie.

På Stentoft bliver du en del af en arbejdsplads med faglig stolthed, hvor vi, hver dag, gør alt for at vores beboere har et godt og trygt hjem hos os. Vi arbejder vedvarende på at sikre et godt arbejdsmiljø, både i forhold til de fysiske rammer og det psykiske miljø. Der er derfor også et klart fokus på social kapital.

Jobbets indhold

Du vil få ansvaret for udviklingen af den sundhedsfaglige indsats på Stentoft, så vi hele tiden bliver bedre. Det sundhedsfaglige aspekt af beboernes recovery-processer er et område som vi ønsker at udvikle os yderligere indenfor. Det bliver din rolle at engagere medarbejdere og beboere i den sundhedsfaglige udvikling, og du kommer til at få en hel central rolle i udviklingen af Stentoft.

Udover det daglige ansvar for organisering af og sparring med medarbejderne, skal du sikre daglige beboerrelaterede anliggender med vægt på kerneopgaven og faglige kvalitetskrav.

Du vil indgå i et team med centerleder, den socialfaglige ansvarlige og den driftsansvarlige på Stentoft samtidig med, at du vil indgå i et fagligt samarbejde med de ansvarlige på vores andet bosted, Tjørnehøj på Sjælland.

Vi forventer, at du er struktureret i det daglige arbejde, med sans for organisering og kan nytænke arbejdsgange og processer, så det understøtter beboernes recovery-processer.

Dine arbejdsopgaver bliver, at

 • sikre at Stentoft leverer et generelt højt professionelt niveau på det sundhedsfaglige område
 • sikre at Stentoft kan gennemføre et acceptabelt tilsyn fra patientsikkerhedstilsynet
 • sikre korrekt håndtering af UTH og det eventuelle efterfølgende handleplansarbejde
 • sikre at medicinhåndtering og udlevering håndteres korrekt
 • sikre at der dokumenteres efter de valgte retningslinjer
 • understøtte ressourceteams til selvstændig fordeling af arbejdsopgaver i hverdagen
 • sammen med medarbejderne facilitere aktiviteter – også uden for Stentoft – der gavner beboernes sundhed og trivsel
 • sikre at medarbejderne til enhver tid er kvalificerede til opgaven og kan redegøre for metode og indsats
 • være med til at ansætte, introducere og undervise nye medarbejdere
 • fremme kompetenceudvikling og videndeling samt medvirke til at støtte det generelle arbejdsmiljø
 • være ansvarlig for beboermøder, deltage i møder med centerleder og socialfaglig ansvarlig, samt statusmøder med sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere
 • arbejde tæt sammen med den socialfaglige ansvarlige om kerneopgaven.

Dine kompetencer

Du skal have en sygeplejefaglig basisuddannelse inkl. autorisation og have erfaring med organisering og koordinering af medarbejderes daglige arbejde.

Derudover ser vi gerne, at du:

 • Evner at lytte og understøtte medarbejdere samt handler, når der er behov for det
 • Har gode generelle IT-færdigheder og anerkender vigtigheden af, at dokumentation understøtter de faglige indsatser (på Stentoft bruger vi EG Sensum Bosted som dokumentationssystem)
 • Har forståelse for synergien i flerfaglighed og har udtalt evne og lyst til at samarbejde med andre faggrupper, så social- og sundhedsfaglige indsatser går hånd i hånd
 • Via din faglighed og personlighed naturligt skaber respekt hos dine samarbejdspartnere
 • Møder beboerne, dine kolleger samt dagens opgaver med smittende positiv energi og engagement
 • Er i stand til at bevare overblikket og navigere velovervejet i en ofte uforudsigelig hverdag

Hvis du har erfaring med medicinpædagogik, narrativ metode eller low arousal er det et plus.

Vil tilbyder vi dig
 • Du bliver en vigtig del af en ambitiøs og velkonsolideret privat virksomhed
 • Et spændende job hvor du får stor mulighed for at bruge og udvikle dine faglige og organisatoriske kompetencer, herunder får supervision mv.
 • At du i samarbejde med dine kolleger, vil få stor medindflydelse på at udvikle det sundhedsfaglige område
 • En arbejdsdag i samspil med dygtige og engagerede kolleger, hvor både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø har høj prioritet
 • En stor faglig kontaktflade både internt og i forhold til eksterne samarbejdspartnere
 • Individuelt forhandlet løn samt pensionsordning og sundhedsforsikring

Stillingen er sat til gennemsnitlig 37 timer pr. uge, men man skal forvente arbejdsopgaver, der ligger udenfor normal arbejdstid og perioder med spidsbelastning.

Er du interesseret?

Hvis du har spørgsmål til ansættelsesforhold mv., er du velkommen til at kontakte bostedsleder Mette Hvidberg-Hansen på telefon 25 75 35 65.

Vi inviterer løbende til samtaler når der er egnede kandidater.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Søg jobbet online