Vi søger en social- og sundhedsassistent som ønsker gå en ekstra mil for et andet menneske, også når det er rigtig svært

Vi søger en social- og sundhedsassistent 37 timer med blandede vagter i dag og aften og med weekendvagter hver 3 weekend.

Tjørnehøj er et bosted for mennesker med psykiske udfordringer, og ofte også et misbrug. Der er tale om sårbare mennesker i svære livssituationer, og vi arbejder derfor for at skabe trygge rammer, og give vores beboere overskud og mod til igen at gribe livet.

Vores mål er, at vores beboere genvinder krotrollen over eget liv og troen på, at deres mening tæller. Det gør vi ved at inddrage beboerne i alle beslutninger omkring deres ophold og behandling.

Vi arbejder ud fra overskriften INTET OM DIG UDEN DIG. Det indebærer bl.a. at:

  • Vores beboere selv vælger deres team ud fra deres ønsker og behov.
  • Vi holder ressourceteammøder mellem beboer, team og fagleder 5 gange årligt. Her gennemgår vi planer og aftaler, og beboeren fortæller, hvad der fungerer eller, hvad der skal ændres. Formålet er, at beboeren oplever kontrol over eget liv, har det så godt som muligt, og kommer tættere på sine håb og drømme – de vigtigste komponenter i alle menneskes liv.
  • Vi tilknytter supervision hvis beboeren og/eller teamet oplever udfordringer. Den åbenhed er helt væsentlig for os! Den skaber en unik snak og forståelse for hinandens udfordringer og giver de bedste løsninger.

På Tjørnehøj har vi specialiseret os i fire faglige metoder. Som ny medarbejder får du grundlæggende undervisning i metoderne og dernæst løbende undervisning. Beboerne og medarbejderne deltager sammen i undervisning, kurser og lignede, da det både styrker vores faglige fællesskab og skaber tryghed for vores beboere

De faglige metoder er:

  • Recovery CHIME
  • LA2
  • Stemmehøring
  • Medicinpædagogik

Endelig er dokumentation vigtigt for os, så vi kan evaluere og sikre en høj kvalitet. Du vil derfor få undervisning i dokumentation, og i at gøre det sammen med beboerne. At beboerne er med til at dokumentere, giver tryghed, og frygten for hvad der foregår ”bag min ryg” forsvinder, og følelsen af kontrol over eget liv bliver styrket.

Det er til tider svært at arbejde med mennesker med psykiske udfordringer, og vejen til at skabe mere overskud kan være lang og snørklet. Det stiller krav til din faglighed, og til din empati og tålmodighed. Allermest er det dog virkelig givende, og du er med til at skabe reelle og positive ændringer for et andet mennesker.

Så er det dig, der kan følges ad snørklede veje med vores beboere? Er du ydmyg over at blive lukket ind i et andet menneskes liv, og er du en kollega, som har modet til at prøve og viljen til at lære? Så mangler vi dig på vores skønne sted, Tjørnehøj i Nr. Asmindrup.

Er du interesseret?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte bosteds leder Rikke Lindahl på telefon nummer: 4172 2424.

Vi holder samtaler d. 22-11-2021, og vi glæder os meget til at høre fra dig.