2. maj 2019

En debat på Christiansborg om at tjene penge på velfærd viste politisk enighed om, at der skal være private alternativer til offentlig behandling.

Af kommunikationsrådgiver Lars Solberg

Private institutioner og virksomheder som Psykiatri Plus er populære hos politikerne på Christiansborg. Samtlige de partier, der deltog i en debat om velfærd, og at private virksomheder har det som forretning at drive institutioner for mennesker med et handicap, en psykisk sygdom eller andre udfordringer, var enige. om der er brug for de private spillere.

”Jeg er som sådan ligeglad med, om de sociale institutioner er private eller offentlige, bare de leverer den rette kvalitet i behandling af vores borgere”, lagde SF’s sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen således ud med at sige.

Og de andre politikere i panelet sagde det samme.
Det var formand for Folketingets Sundhedsudvalg, Liselott Blixt fra DF, der bød velkommen til debatten. De andre politikere i panelet var socialdemokrat og handicapordfører, Orla Hav, Nikolaj Bøgh fra de konservative,  og Martin Lidegaard, som er blandt andet finans- og kommunalordfører i Radikale Venstre. 

Må vi tjene penge på velfærd
Debatten på Christiansborg var arrangeret af LOS (Landsorganisationen for Social Tilbud). Overskriften var; ”Hvem tjener på velfærd?”.

Baggrunden for det tema  er den stigende opmærksomhed , der er omkring de private institutioner i forhold til at tjene penge inden for dette område. Samtidig har mange fået øje på, at det er en høj grad af kvalitet, som leveres af de fleste i den private sektor.
En række af LOS’s medlemsvirksomheder deriblandt os fra  Psykiatri Plus mødte op i en fyldt sal og kunne høre politikerne sige anerkendende ord - blandt andet Martin Lidegaard:

”Vi har brug for en privat sektor, hvor der produktudvikles inden for service- og plejeområdet. Her er der  plads til at slå ud med armene. Det kommer i den sidste ende os alle til gavn. Vi har dog her som i den offentlige sektor et problem med at skaffe faguddannede nok. Det skal vi gøre noget ved.”

Her kom så en af debattens mere intense øjeblikke, da Kirsten Norman Andersen fra SF kritiserede den private sektor for ikke at bruge faguddannede nok, og mente, at der mangler kontrol her. Her korreksede salen hende dog og sagde, at det har Socialtilsynet meget fokus på, og der er en høj grad af faglighed.

Ikke de store ideologiske kampe
Ellers var der ikke de store ideologiske sværdslag i debatten. På et tidspunkt markerede Orla Hav fra Socialdemokratiet dog mod indtjening .


”Der skal være plads til de private virksomheder. De skal bare ikke tjene penge på at passe på mennesker. De skal ikke tjene penge på social velfærd. Det, mener vi i socialdemokratiet, er principielt forkert”.

Fra salens side blev han straks mødt af et modspørgsmål .

”Hvad så med læger og tandlæger – skal de heller ikke tjene penge ”.
Det mente Orla Hav ikke kunne sammenlignes.

Martin Lidegaard mente , at det handlede om kvalitet på de private servicer og ikke om profit eller ej.

”Det vigtigste er kvalitet. Hvis det private kan levere en kvalitet, der efterspørges af det offentlige, og de ikke selv kan levere, er det fair at få det betalt”.

Fra konservativ side bakkede Nikolaj Bøgh også op bag de frie markedskræfter.


”Det offentlige skal selvfølgelig have styr på, at der ikke laves økonomiske fiksfakserier i virksomhederne. Derfor skal vi også have et socialtilsyn. Men vi skal lade den private sektor selv udvikle deres tilbud”.

Mindre bureaukrati ønskes af alle
Fra salen efterspurgte flere institutionsledere færre regler og mindre administration. Det vil politikerne gerne imødekomme. De bad salen om at sende konkrete forslag til dem.

Debatten blev afrundet af Liselott Blixt, der synes,  det havde været en konstruktiv og oplysende debat. Hun glædede sig over møde de mange private virksomheder inden for området.

”Jeg er overrasket over, at der så mange private institutioner i Danmark.  879 ud af vores 2000 institutioner. Det er positivt , da det sikrer, at der flere muligheder for de borgere, der har brug for det. Vi skal bare sikre, at de har en gennemsigtig økonomi,  og det skal også gælde for de offentlige institutioner. Og jeg tror godt, vi kan svare på dagens tema ”Hvem tjener på velfærd” med; det gør borgerne. Tak for i dag.”