13. marts 2020

Vi er en del af social- og sundhedssystemet og passer godt på vores beboere.

Danmark er under voldsomt pres grundet Corona-virusset også kaldet COVID-19, og i Psykiatri Plus påtager vi os fortsat det sociale ansvar, der påhviler bostederne med at varetage omsorg for borgere i udsatte og sårbare positioner.

Det betyder, at vores bosteder fortsætter som normalt, samtidig med at vi selvfølgelig tager de sundhedsmæssige foranstaltninger, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Bl.a. sikrer vi, at beboerne ikke i samme omfang mødes i fællesarealerne, og så vidt muligt opholder sig i deres egen bolig og vi hjælper med servering af måltider, nødvendige indkøb etc. Disse tiltag fortsætter indtil videre.

Vi sørger også for at tilpasse bemandingsplaner og aktivitetsniveau til den aktuelle situation. Vores medarbejdere bliver løbende orienteret om de nødvendige foranstaltninger, og vi gør alt hvad vi kan for beboernes ve og vel som følge af denne særlige situation.

 

Til pårørende
Det er en udfordrende og turbulent tid, så vi vil anbefale, at pårørende til beboerne på vores botilbud ikke kommer på besøg lige nu. Vi tager direkte kontakt til de pårørende og familie om nødvendigt.

Lige nu sikrer vi ro på botilbuddene, og vi vil opdatere jer direkte efter behov. Hvis du som pårørende har akutte spørgsmål, kan du kontakte STENTOFT eller TJØRNEHØJ direkte.