6. januar 2021

Fokus på faglighed i 2021 - Stentoft

På Stentoft fortsætter den faglige udvikling i 2021 

Nu er det ca. et år siden Danmark blev ramt af Corona. Selvom tiden nærmest gik i stå mange steder, betyder det ikke at den har stået stille på Stentoft.

Det kommer den bestemt heller ikke til at gøre i 2021. Vi fortsætter vores store fokus på faglig udvikling. Sidste år havde vi b.la.  undervisning i LA2, stemmehøring, dobbeltdiagnose, social kapital (arbejdsmiljø) mm.

Nu er uddannelsesaktiviteter for 2021 planlagt, og vi ser meget frem til at dygtiggøre os indenfor:  

Recovery og narrativ samtaleteknik. 

Vi ønsker at beboerne har stor indflydelse på eget liv og de indsatser som de er en del af. Derfor fortsætter vi med at udvikle os inden for recovery og narrative metoder. 

Undervisning i Nada, medicinpædagogik og medicinkursus 

De mennesker der bor på socialpsykiatriske botilbud, har en generel sundhedstilstand der ligger meget under resten af befolkningens. Psykisk syge dør 15-20 år for tidligt. Det vil vi gerne være med til at ændre. Derfor har vi et erklæret mål om at nedsætte medicinforbruget og øge den generelle sundhedstilstand.   

Undervisning i dokumentationspraksis. 

I 2020 overgik vi til nyt dokumentationssystem. Målet er, at vi skal bruge mindre tid på dokumentation og mere tid på beboerne. Samtidig skal vi blive bedre til at bruge vores dokumentation til læring, udvikling og beboerinddragelse.  

LA2 og Social Kapital 

Vi vil have en arbejdsplads hvor medarbejdere og beboere har det godt, og føler sig trygge. Derfor fortsætter vi kurser indenfor LA2 (Low Arousal), så kritiske episoder forebygges. Dette bygger ovenpå vores tilgang til arbejdsmiljø. Vi arbejder med social kapital, der er baseret på tillid/dialog/respekt, mellem beboere, medarbejdere og ledelse.  

2021 bliver et spændende år, og her på Stentoft glæder vi os til at fortsætte det gode arbejde, til gavn for både beboere og medarbejdere.