3. januar 2021

Fokus på faglighed i 2021 - Tjørnehøj

På Tjørnehøj fortsætter den faglige udvikling i 2021 

Nu er det ca. et år siden Danmark blev ramt af Corona. Selvom vi som alle andre blev påvirket af situationen, stod tiden bestemt ikke stille.

2020 stod i udviklingens tegn. Beboerne vælger nu selv deres ressourceteams og vi re-indrettede vores fælleslokaler, så de understøtter pædagogiske indsatser. Samtidig havde vi b.la. undervisning i Social Kapital, recovery/narrativ samtaleteknik og LA2 mm. 

Nu er uddannelsesaktiviteter for 2021 planlagt. Vi ser meget frem til at fortsætte vores udvikling og dygtiggøre os indenfor:  

Undervisning i recovery og narrativ samtaleteknik 

Vi ønsker at beboerne har stor indflydelse på eget liv og de indsatser som de er en del af. Derfor fortsætter vi med at udvikle os inden for Recovery og narrative metoder 

Undervisning i LA2 of Social Kapital 

Vi vil have en arbejdsplads hvor medarbejdere og beboere har det godt, og føler sig trygge. Derfor fortsætter vi kurser indenfor LA2 (Low Arousal), så kritiske episoder forebygges. Dette bygger ovenpå vores tilgang til arbejdsmiljø. Vi arbejder med social kapital, der er baseret på tillid/dialog/respekt, mellem beboere, medarbejdere og ledelse.  

Undervisning i medicinpædagogik  

De mennesker der bor på socialpsykiatriske botilbud, har en generel sundhedstilstand der ligger meget under resten af befolkningens. Psykisk syge dør 15-20 år for tidligt. Det vil vi gerne være med til at ændre. Derfor har vi et erklæret mål om at nedsætte medicinforbruget og øge den generelle sundhedstilstand.   

Undervisning i stemmehøring 

Mange af vores beboere hører stemmer. Derfor vil vi være bedre til at understøtte dem i at leve med stemmerne og undgå stigmatisering 

Undervisning i dokumentationspraksis

I 2020 overgik vi til nyt dokumentationssystem. Målet er, at vi skal bruge mindre tid på dokumentation og mere tid på beboerne. Samtidig skal vi blive bedre til at bruge vores dokumentation til læring, udvikling og beboerinddragelse.  

2021 bliver et spændende år, og her på Tjørnehøj glæder vi os til at fortsætte det gode arbejde, til gavn for både beboere og medarbejdere.