Hvem er vi

Psykiatri Plus Bosteder er hjem for op til 55 beboere på bostederne Tjørnehøj og Stentoft. Hvis du gerne vil se de to bosteder, kan du tage en virtuel rundtur.

Nogle bor hos os midlertidigt, andre varigt. Fælles er, at de har brug for en specialiseret
indsats og for at blive mødt med tryghed og medmenneskelighed.

Psykiatri Plus blev startet for 20 år siden. I dag leverer vi to forskellige indsatser. Udover at drive bosteder driver vi en vikarservice, der leverer vikarer til hele psykiatrien i Danmark.

Samlet er vi dedikerede til at sikre, at borgere med psykiske lidelser og sociale
problemer får så selvstændig og meningsfuld en tilværelse som muligt. Og vi ved af erfaring, at det sker gennem et tværsektorielt samarbejde, hvor kompetente mennesker finder løsninger med respekt og omsorg for den enkelte.