Tilbudsbeskrivelse og takstvurdering

I en dialog med dig fastlægger vi, hvilken hjælp og støtte den enkelte beboer har brug for, og vi udarbejder en tilbudsbeskrivelse og en takstvurdering.
Vi lægger også vægt på at beskrive, hvad beboeren kan forvente metodisk; vi har blandt andet fokus på det narrative menneskesyn, en recovery-orienteret tilgang og Low Arousal.
Takster 2021

Takst pr. døgn

1        2.595 kr.
2        3.625 kr.
3        5.125 kr.
4        6.125 kr.
5        6.695 kr.

Kontakt Stentoft, hvis du ønsker tilbud på en plads.

visitation.stentoft@psykiatriplus.dk

Eller book et møde for mere information 

Jens Krøyer Ny
Jens Krøyer