Tilbudsbeskrivelse og takstvurdering

I dialog med dig fastlægger vi, hvilken hjælp og støtte den enkelte beboer har brug for, og vi udarbejder en tilbudsbeskrivelse og en takstvurdering.
Vi lægger også vægt på at beskrive, hvad beboeren kan forvente metodisk; vi har blandt andet fokus på det narrative menneskesyn, en recovery-orienteret tilgang og Low Arousal.
Takster 2023

Takst pr. døgn

1        2.750 kr.
2        3.845 kr.
3        5.440 kr.
4        6.495 kr.
5        7.090 kr.

Kontaktoplysninger

Tjørneparken 3
4572 Nr. Asmindrup
Telefon: 30 78 35 71

tjornehoj@plussundhed.dk

Se Ungeenheden på Tilbudsportalen

Se Voksenenhed - Dobbeltdiagnose / Almen psykiatri på Tilbudsportalen

Ønsker du et tilbud på en plads? Skriv til den koordinerede sagsbehandler:

2020 01 15 Psykiatri+ Tjørnehøj 0159
Christina Brinckmann

Koordinerende sagsbehandler Tjørnehøj

+45 41 72 24 20

cbr@plussundhed.dk

Book et møde for mere info:

Jens Krøyer Ny
Jens Krøyer