Tilbudsbeskrivelse og takstvurdering

I en dialog med dig fastlægger vi, hvilken hjælp og støtte den enkelte beboer har brug for, og vi udarbejder en tilbudsbeskrivelse og en takstvurdering.
Vi lægger også vægt på at beskrive, hvad beboeren kan forvente metodisk; vi har blandt andet fokus på det narrative menneskesyn, en recovery-orienteret tilgang og Low Arousal.
Takster 2021

Takst pr. døgn

1        2.595 kr.
2        3.625 kr.
3        5.125 kr.
4        6.125 kr.
5        6.695 kr.

Kontaktoplysninger

Tjørneparken 3
4572 Nr. Asmindrup
Telefon: 30 78 35 71

tjornehoj@psykiatriplus.dk

Se Ungeenheden på Tilbudsportalen

Se Voksenenhed - Dobbeltdiagnose / Almen psykiatri på Tilbudsportalen

Skriv til den koordinerede sagsbehandler, hvis du ønsker tilbud på en plads.

Christina Brinkmann
Christina Brinckmann

Koordinerende sagsbehandler Tjørnehøj

visitation.tjornehoj@psykiatriplus.dk

Book et møde for mere info

Jens Krøyer Ny
Jens Krøyer