Ledige
stillinger

Vil du gerne være vikar hos os? Vi tilknytter på nuværende tidspunkt kun medarbejdere til særlige opgaver, som du kan se her nedenfor. Det betyder, at du udelukkende bliver tilbudt samtale, såfremt du har søgt på en opslået stilling.

Ledige stillinger i Psykiatri Plus

Kunne du tænke dig at blive en del af et fast medarbejderteam i Psykiatri Plus?

Hos Psykiatri Plus har du mulighed for at komme på en længerevarende opgave eller vikariat, hvor du bliver en del af et fast medarbejderteam. Det drejer sig særligt om specialopgaver, hvor vi besøger en enkelt borger, en såkaldt 1:1 opgave.

At indgå i et længerevarende vikariat omkring en borger med en psykisk lidelse kan være en udfordrende men også givende oplevelse. Det kræver en høj grad af empati, tålmodighed og faglig ekspertise at støtte og guide en person med en psykisk lidelse i deres daglige liv.

Din rolle som medarbejder i et af vores faste teams

Som medarbejder i et af vores faste teams vil du have ansvaret for at opretholde kontinuiteten i borgerens liv, herunder at sikre, at deres daglige rutiner, medicinering og eventuelle behandlinger bliver overholdt

Det kan også indebære at deltage i forskellige møder med teamet, borgerens pårørende eller eksterne samarbejdspartnere for at sikre, at deres behov bliver mødt på en effektiv og sammenhængende måde.

En vigtig del af dette arbejde er at skabe en tillidsfuld og empatisk relation til borgeren. Det er vigtigt at lytte til borgerens behov og ønsker og samtidig være i stand til at tilbyde støtte og rådgivning på en måde, der er respektfuld for borgeren og følger de opstillede indsatser. 

Det kræver en forståelse for, hvordan borgerens diagnose og udforinger påvirker borgeren liv og adfærd og en evne til at tilpasse sin støtte og vejledning.

For at blive taget i betragtning

Den rette kandidat kan se sig selv i følgende

For at blive taget i betragtning til et fast team, skal du kunne se dig selv:

  • Deltage i teammøder med dine kollegaer og teamleder
  • Dokumentere ud fra sundhedsfaglige og/eller pædagogiske observationer
  • Udvise stabilitet og fleksibilitet i forhold til fremmøde
  • Være i dialog med din teamleder fra Psykiatri Plus
  • Tage mellem 2-3 vagter om ugen

Hvad vil det sige at være en del af et fast team?

Når du er en del af et fast team
At indgå i et mindre team med kollegaer med forskellige baggrunde kræver et højt niveau af samarbejde, koordination og kommunikation for at opnå de bedst mulige resultater for borgeren.

Det kræver at du kan indgå i samarbejde med andre og bidrage til en professionel, positiv og konstruktiv atmosfære. Det kræver en høj grad af fleksibilitet og åbenhed over for dine kollegaers ideer og synspunkter, samt evnen til at lytte og give konstruktiv feedback.

Alle i teamet forventes at bidrage til planlægning, evaluering og justering af borgerens behandling og pleje, så vi hele tiden er opdateret på hvilke metoder der virker for borgeren.

Formalia til din ansøgning

Er du klar til at søge en af vores faste stillinger? Dette skal du have klar til din ansøgning

Vær særlig opmærksom på, at vi i Psykiatri Plus har et krav om, at du som vikar har minimum 2 års dokumenteret erfaring fra psykiatrisk regi. 

 

Inden du sender os din ansøgning, skal du have følgende klar: 

 

  • CV/erhvervserfaring
  • dit uddannelsesbevis
  • kursusattester
  • din straffeattest – den må højst være 14 dage gammel – hent den her

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og vender retur hurtigst muligt eller inden for 5 hverdage. 

Ansøgningsprocessen - når du søger hos os

Har du spørgsmål til os?

Er der noget, du savner et svar på?

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocessen eller arbejdsopgaverne, så er du velkommen til at kontakte os.  

Scroll to Top