Plejer | Vikar i psykiatrien

Plejer i psykiatrien

Som plejer i psykiatrien vil man typisk have en vigtig rolle i forhold til at støtte patienternes daglige trivsel og sikkerhed. 

Som plejer i Psykiatri Plus, kan du blive tilbudt vagter inden for hele det psykiatriske område, herunder socialpsykiatrien, hospitaler, i borgers eget hjem samt bosteder og plejecentre. Alt efter din erhvervserfaring, vil dine kompetencer særligt være efterspurgt på plejecentre, i borgeres eget hjem eller på bocentre. Når du kommer ud som plejer, har vi udover din erfaring fra psykiatrien god gavn af dine sundhedsfaglige observationer samt metoder og tilgange og omsorgsfulde tilgang til borgeren. Din rolle og dine opgaver vil differentiere alt efter hvor du er på vagt.

Arbejdsområder | Plejer

Relationsarbejde, støtte og struktur: Du vil have en vigtig rolle i at støtte patienter/borgere/beboere i dagligdagen og hjælpe dem med at håndtere deres symptomer og evt. udfordringer. Det kan være at hjælpe med at understøtte og anvende relevante mestringsmetoder, som virker for den enkelte, så han/hun formår at mestre sin egen hverdag på bedst mulig vis. Du kan også få til opgave at hjælpe med at skabe struktur, rutiner og fast rammer for ham/hende.

Pleje, omsorg og praktisk hjælp: Alt efter hvilken borger du kommer ud til, kan denne have behov for hjælp og støtte til at udføre person pleje. Niveauet af støtte til personlig pleje kan variere fra let, verbal guidning til moderat hjælp. Dette kan indbefatte daglige aktiviteter såsom badning og toiletbesøg. Nogle vil også have behov for hjælp til måltider og/eller praktisk hjælp til let oprydning.

Dokumentation og observation: Når du kommer ud til en borger, vil der som oftest findes en overordnet plan for hvilke mål der sat er for borgeren/beboer/patient. Din opgave bliver her at dokumentere de indsatser eller aktiviteter du udfører hos borgeren. Hertil forventes du også at dokumentere og observere ændringer i borgeres fysiske eller psykiske tilstand.

Lønberegner og overenskomst

Som plejer hører du under FOA’s overenskomst.

Ønsker du at se, hvad du får i løn, pension og feriepenge, så besøg vores lønberegner. 

Scroll to Top