Bestil en vikar.

Psykiatri Plus Omsorg er med en leveringsgrad på 94 % en stabil og professionel samarbejdspartner for kommuner, psykiatriske og somatiske sygehuse og institutioner, såvel private som offentlige. 

Vores vikarer har alle sammen erfaring inden for psykiatrien eller socialpsykiatrien og løser med høj faglighed opgaver i hele Danmark. For vi vægter faglighed og kvalitet højt i Psykiatri Plus Omsorg. Derfor er vi meget grundige, når vi ansætter nye vikarer. 
Alle vores vikarer har en har en sundhedsfaglig, pædagogisk eller anden faglig relevant uddannelse samt minimum 2 års psykiatrisk erfaring.

Ring til os

Psykiatri Plus Omsorg formidler vikarer indenfor følgende faggrupper:

  • Sygeplejersker 
  • Social- og sundhedsassistenter 
  • Social- og sundhedshjælpere 
  • Sygehjælpere 
  • Plejere 
  • Socialpædagoger 
  • Psykiatrimedarbejdere 

Psykiatri Plus Omsorg har overenskomst med DSR, FOA, SL og andre relevante fagforbund. 

Vi håndterer akutopgaver, specialopgaver og længerevarende opgaver, herunder respiratoriske overvågning. Vi løser opgaver i hospitals- og socialpsykiatrien, den kommunale plejesektor, på kommunale og private institutioner, på misbrugscentre, i private hjem og i Kriminalforsorgen.  

Fællesnævneren for alle disse opgaver er psykiatri. Vi anser os selv som et supplement til det offentlige inden for behandlingspsykiatrien og det socialpsykiatriske område, hvor vi ønsker at udvikle samarbejdet med høj faglighed, respekt, ordentlighed og omsorg. 
Vi ser det som vores fornemmeste opgave at sikre det bedste match til hver enkelt opgave. Og alle opgaver løses med en målsætning om, at både kunder, borgere og pårørende er tilfredse med forløbet – hele vejen  

 

Vi tilbyder vikarer til hele psykiatrien i Danmark
Ring gerne kl. 06
.00 til 20.00 på telefon 70 210 211