Bliv vikar.

Vi har to forskellige måder, du skal være ansat på:  

 • Vikar jf. vikarlovenDu tilknyttes Psykiatri Plus Omsorg med henblik på primært at løse akut-/enkeltopgaver eller længerevarende opgaver på mindre end 6 måneders varighed.  
 • Projektansættelser jf. funktionærloven, hvor man tilknyttes en specifik længerevarende opgave med varighed på mere end 6 måneder. Man indgår typisk i et fast team, som samarbejder omkring opgaven.  

Ønsker du at arbejde som vikar – på fuldtid eller deltid? 
Eller har du allerede et job, men ønsker at tjene ekstra og få nye, spændende udfordringer? Så har vi opgaverne til dig. 

Inden du udfylder skemaet, skal du have dit uddannelsesbevis, evt. kursusattester samt din straffeattest klar til upload. Din straffeattest må højst være 14 dage gammel.  

Udfyld ansøgningsskemaet, og upload beviser og straffeattest samtidig. Vi har modtaget din ansøgning, når du har modtaget en bekræftelse. 

Vi gennemlæser din ansøgning for at sikre os, at:  

 • du har en relevant uddannelse 
 • du har minimum 2 års erfaring fra psykiatrien 
 • du kan fremvise en tilfredsstillende straffeattest, der maksimalt er 14 dage gammel.  

Du modtager svar fra os på mail inden for 2-5 hverdage. Er din ansøgning i orden, vil mailen indeholde et forslag til en tilknytningssamtale, hvis ikke vil vi sende dig et skriftligt afslag med begrundelse. 

ANSØG

I Psykiatri Plus Omsorg ansætter vi:  

 • Sygeplejersker 
 • Social- og sundhedsassistenter 
 • Social- og sundhedshjælpere 
 • Sygehjælpere 
 • Plejere 
 • Socialpædagoger 
 • Psykiatrimedarbejdere 

Vi løser også vikaropgaver på børneområdet 

I Psykiatri Plus Omsorg har vi erfaring med at varetage opgaver på døgninstitutioner efter SEL §66.   

Vi har mulighed for at sætte et fast team af pædagogisk personale, der har de rette kompetencer til netop denne type opgaver. 

Målgruppen er anbragte børn og unge, med eller uden diagnoser, der er anbragt på et opholdssted eller døgninstitution jf. SEL § 52.3.7, hvor der i en kortere eller længere periode, er behov for fast støtte på grund af fx personalemangel.   

Vi har fokus på at skabe tryghed omkring den enkelte, og vi tager altid udgangspunkt i barnets/den unges nærmeste udviklingszone. Vi arbejder med low arousal som konflikthåndteringsmetode og har fokus på løsninger i samarbejde med barnet/den unge.  

Vi kan sættes ind som ekstrapersonale eller i forbindelse med personalemangel på institutioner for sårbare, anbragte børn og unge. Vi opleves altid som kompetente støttepersoner med en nærværende, pædagogisk tilgang. Og vi kan sætte et fast team, så det er de samme personer barnet/den unge møder hver gang.