4. september 2020

Der er sket meget siden, vi startede med enkelte vagter på psykiatriske afdelinger. I dag er vi en professionel socialfaglig virksomhed med egne bosteder og en bred vikarservice.

Psykiatri Plus er blevet voksen. Med en medarbejderstab på over 100 på vores to bosteder og som leverandør af flere hundrede socialfaglige vikarer til den offentlige psykiatri og plejesektor er vi i dag en af de af de store private virksomheder inden for socialpsykiatrien i Danmark.

Talrige borgere, som har været helt nede psykisk, har vi hjulpet op at stå igen. Hos os har de fundet et sted, hvor de mødes med forståelse og gode rammer.

 

To stærke ben


Vi kan godt tillade os at være stolte af, hvor langt vi er nået på 20 år, mener adm. direktør for Psykiatri Plus, Henrik Sven Sørensen.

”I dag står vi helt lige på to stærke ben –  et bostedsben og et vikarservice-ben. Efter bedste evne har vi på vores to bosteder - ved Kolding og Odsherred - skabt et hjem for en række borgere. De bor i moderne boliger omgivet af socialfaglig og kompetent personale, der støtter og hjælper dem med et skabe et meningsfyldt liv. Samtidig har vi udviklet og professionaliseret vores vikarservice. Det betyder, at vi kan levere kompetente vikarer til komplicerede områder – det kan være afdelinger på psykiatriske afdelinger og demensafsnit i plejesektoren”, siger Henrik Sven Sørensen.

 

Fra Pus til Plus


Psykiatri Plus blev grundlagt i år 2000 under navnet PUS Vikar, da der var et akut behov i psykiatrien for vikarer til det offentlige sygehussystem inden for primært psykiatrien.

Den aktivitet blev senere til, at vi åbnede bosteder, som vi i dag har to af. Igennem årene har vi professionaliseret og organiseret os, så vi i dag er anerkendt for vores ydelser på bosteder, hvor vi har borgere fra mange forskellige dele af Danmark. Samtidigt er vores vikarservice etableret som en anerkendt formidler af socialfagligt uddannede og erfarne vikarer til offentlige institutioner, hvor de hurtigt kan overtage en vagt.

I de senere år har vores vikarer også løst deciderede teamsopgaver omkring borgere, der bor i deres egne hjem eller på et plejecenter, og har brug for en særlig pleje.

Vores værdi er vores kolleger


Vores største værdi er vores kolleger og de vikarer, vi sender ud. Derfor var det naturligt, at vi fejrede vores 20 års jubilæum ved at invitere alle ansatte og vikarer til god mad og hygge i behagelige omgivelser.
Vi havde to jubilæumsfester, én i Jylland og én på Sjælland – henholdsvis på Restaurant Herthadalen i Lejre og Hotel Koldingfjord ved Kolding. Og det gik godt.

Begge arrangementer var livsbekræftende oplevelser. Der er så meget engagement og god vilje hos vores kolleger og vikarerne, og det vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at støtte i de kommende år, lyder det fra adm. direktør i Psykiatri Plus, Henrik Sven Sørensen.