I Psykiatri Plus Vikar ønsker vi kompetenceudvikling ud fra en narrativ- og recoveryorienteret tilgang. Her er lidt inspiration.

Af Lene  Jørgensen, proces- og udviklingskonsulent i Psykiatri Plus.

Som vikar træder du ofte ind i en verden, der på en gang er både kompleks, udfordrende og meget vigtig. Dit job kræver refleksion over egen faglighed og metoder - hvad enten du er vikar på en psykiatrisk afdeling, eller du er en del af et team på en længerevarende opgave.

I forvejen er du både uddannet inden for området og har sikkert mange års erfaring  i faget. Vi vil gerne give dig lidt inspiration til at blive endnu mere skarp ved at bruge den narrative tilgang, som vi læner os opad i Psykiatri Plus.

 

Afstå fra at vide bedre
Der ligger en stor udfordring for enhver vikar i at afstå fra at ”vide bedre” i mødet med borgeren. Som narrativ praktiker må man lægge sin egen fortolkning af ”situationen” på hylden.

Narrativ praksis tilbyder et radikalt alternativ til diagnoser og fortolkning og har det fundamentalt positive og konstruktive udgangspunkt, at hvor der er liv, er der en lyst til at skabe forandring til det bedre.

 

Være åben, interesseret og nysgerrig
Narrativ betyder fortælling, og det er dine egne fortællinger eller narrativer, og den indflydelse disse narrativer har på dit liv, der er af betydning for, hvordan man trives.

Narrativer danner vi i interaktioner med andre mennesker, og de er bestemt af den kulturelle og historiske sammenhæng, vi lever i.

Narrativ praksis har fokus på, at du som fagperson altid har fokus på at forholde sig interesseret og nysgerrigt til borgeren og har blik for at relationsmæssigt at ”koble” dig på borgeren med udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau og ønsker og behov.

Guidelines til narrativ praksis

  • Vær ikke skeptisk eller kritisk i forhold til borgeren. Hav tiltro til, at der altid er gode grunde til borgerens handlinger, og at borgeren har en iboende livskraft
  • Vis oprigtigt positiv interesse for borgerens egne fortællinger og den eksisterende viden, som den er
  • Anvend aktiv lytning og stil spørgsmål fremfor at give svar
  • Reflekter over egen praksis i forhold til borgerens behov og ønsker
  • Hav fokus på borgerens liv og de historier, som omhandler og giver borgeren trivsel og glæde
  • Vis interesse i de begreber borgeren har om sit liv, og som skaber mening og betydning i borgerens liv og udgør grundlaget for de historier, borgeren kan fortælle om sig selv og dennes relationer
  • Husk der er aldrig en endelig objektiv sandhed om noget som helst. Der kan altid tilføjes yderligere facetter og detaljer til en fortælling og nye historier, og der kan altid fortælles andre historier.
  • Husk, at der altid er gemt mere mening end det, der hidtil er fortalt. Der er altid mere, der kan og skal fortælles, for at meningen og intensiteten kan bryde frem – for at man kan sige: „Nåh, nu forstår jeg bedre.“
  • Giv respons på borgerens fortælling – en bevidnende genfortælling på, hvad du som fagperson har lyttet til og hørt fortalt samt, hvad det har afstedkommet af refleksioner hos dig.