Dyb vrede gjorde et samarbejde svært men vigtigt

 

I Psykiatri Plus arbejder vi med sårbare mennesker. Derfor er historien anonymiseret.

 

Gennem tillid og ved at gå langsomt frem, lykkedes det at hjælpe en svigtet, fejlplaceret og meget vred ung mand et sted hen i livet, hvor han kunne folde sig ud som menneske.

 

Peter er født med en lammelse i højre side af kroppen. Han boede sammen med sin mor, indtil han som 12-årig blev udsat for et massivt svigt. Moderen havde fortalt ham, at han skulle på sommerferie, men feriestemningen ændrede sig hurtigt, da hans faste chauffør satte ham af på et bosted – for aldrig at hente ham igen.

 

Som tiden gik, blev Peter mere og mere vred. Omgivelserne var godt klar over, at det nok handlede om det store svigt, Peter var blevet udsat for. Selv kunne han kun udtrykke en vrede, som efterhånden blev mere og mere indædt og udviklede sig til store udbrud af raseri.

 

På bostedet mente man ikke, at man kunne rumme Peter. Han blev i stedet flyttet til et bosted for udviklingshæmmede, hvilket hurtigt viste sig at være en dårlig beslutning. For nok var Peter fysisk handicappet, men han var ikke udviklingshæmmet, og at være fejlplaceret gjorde ham kun endnu mere vred og svær at hjælpe.

 

Peter blev meget udadreagerende og var truende overfor personalet i en sådan grad, at alle efterhånden var bange for ham. Bostedet indledte en sag. De ønskede ikke længere at have ansvaret for Peter. Alle var bare i tvivl om, hvordan de skulle få ham til at samarbejde om en flytning.

 

Derfor blev Psykiatri Plus kontaktet

I Psykiatri Plus etablerede man med det samme et team omkring Peter af fast personale. En vigtig grundsten i det psykiatriske arbejde består i at få skabt en gensidig tillid, så den del skulle på plads. Målet var at flytte ham til vores bosted Tjørnehøj, hvor vi vidste, at vi ville kunne hjælpe Peter.

 

Personalet omkring Peter blev indkaldt til et teammøde for at drøfte, hvordan vi i fællesskab kunne hjælpe ham. Der blev udarbejdet en tidsplan for og aftale om, hvornår vi skulle gøre hvad, så der var enighed om, hvad der skulle siges til Peter hvornår - så han oplevede sammenhæng og klare linjer igennem hele processen.

 

Det lykkedes at overtale Peter til en frivillig overflytning til Tjørnehøj to dage før, politiet var blevet varslet til at komme og sætte ham på gaden. Med sig fik han to af sine medarbejdere fra Psykiatri Plus, som havde været en del af hans faste team.

I dag bor Peter - som nu er 30 år - stadig på Tjørnehøj, og han har fået en bedre livskvalitet, end han har haft, siden han som 12-årig blev sat af på et bosted. Peter har ressourcer; han kan læse og skrive og er meget optaget af at søge information om alverdens ting på internettet. Han oplever et personale, som vil ham, og at han kan indgå i et fællesskab med de andre beboere i det omfang, han har lyst til.


Takket være en dygtig sagsbehandler og en kommune, der var parat til at lade Psykiatri Plus bruge vores store erfaring med at etablere et godt samarbejde, endte historien lykkeligt for Peter. Alternativet kunne have været, at han var endt på gaden til en uvis skæbne.

 

Psykiatri Plus er samarbejdspartner for offentlige og private institutioner, kommuner og andre instanser, som er i kontakt med nogle af samfundets svageste borgere inden for det psykiatriske felt. Vi træder til, når udfordringerne bliver særligt vanskelige.

Kontakt os i dag for at høre mere om mulighederne for et samarbejde.