Velkommen til Psykiatri Plus

Vi gør en forskel for mennesker, der er ramt af en psykisk sygdom eller problemskabende adfærd. Vi finder løsninger og er til stede, hvor og når der er brug for det.

Vi dækker både voksen- og børneområdet.

Hver måned hjælper vi mere end 1.000 udsatte og sårbare mennesker.
Vi har over 20 års erfaring inden for socialpsykiatrien og psykiatrien i Danmark. 

Om Psykiatri Plus

Psykiatri Plus er en specialiseret leverandør af individuelle, tilpassede ydelser inden for socialpsykiatrien. I 20 år har vi stillet med vikarer og medarbejdere til det offentlige og private behandlingssystem inden for socialpsykiatrien. I dag er vi stolte af at være stort set landsdækkende – og have et samarbejde med 70 ud af 98 kommuner.    

Psykiatri Plus gør en forskel for mennesker, der er ramt af en psykisk sygdom. Vi finder løsninger og er til stede, hvor og når der er brug for det. Vi er dedikerede til at sikre, at borgere med psykiske lidelser som minimum fastholder deres hverdag og livskvalitet. Og vores erfaring fortæller os, at det sker gennem tværsektorielt samarbejde, hvor kompetente mennesker finder løsninger med respekt og omsorg for den enkelte.  

Den tilgang gør, at vi i Psykiatri Plus ofte bliver brobygger mellem samfundet og mennesker, som har svært ved at passe ind.

Vores vision

I Psykiatri Plus har vi en altoverskyggende vision. Vi træder frem når andre træder tilbage. For at nå det mål og udleve visionen dag efter dag har vi defineret to løftestænger, der er bærende for hele vores forretning:

  • Ordentlighed
  • Kvalitet 

Det skinner igennem, når vi med høj faglighed sikrer støtte, omsorg og pleje for mennesker, der i en kortere eller længere periode er ramt af en psykisk lidelse og/eller sociale problemer. Det gør vi i et tæt tværfagligt samarbejde og dialog med den enkelte, pårørende, ansatte og andre nøglepersoner.   

Vores fortælling

Når vi omsætter vores vision i hverdagen, betyder det, at vi:  

  • lykkes med opgaven, når vores kunder, borgere og pårørende udviser en høj grad af tilfredshed 
  • møder mennesker med respekt, accept, anerkendelse, lydhørhed, rummelighed, nysgerrighed og ligeværdighed
  • sikrer et højt fagligt niveau i opgavevaretagelsen gennem løbende kompetenceudvikling og høj compliance med relevant lovgivning og metoder  
  • vil være dem, der løser selv de mest komplekse opgaver inden for området, og vi er der, hvor ingen andre formår at være  
  • er en stabil og professionel samarbejdspartner, som varetager både akutte, korte og længerevarende forløb  
  • opbygger og vedligeholder stærke relationer som et fundament for vores måde at kommunikere og agere på