Psykiatri Plus påtager sig en vigtig samfundsrolle

I Psykiatri Plus påtager vi os en vigtig samfundsrolle.
Vi hjælper mennesker, som kæmper med psykisk sygdom og sociale problemer
og er med til at sikre de bedste vilkår for de allersvageste i vores samfund.

Det gør vi ved at være til stede og finde løsninger, hvor og når, der er brug for det.
Men vores arbejde står aldrig alene.

I Psykiatri Plus er vi meget bevidste om det gode samarbejdes afgørende
betydning for at kunne lykkes med vores vigtige samfundsrolle. Kvaliteten af socialpsykiatrien og psykiatrien i Danmark afhænger af et omfattende tværsektorielt samarbejde, hvor kompetente mennesker finder løsninger med respekt og omsorg for den enkelte.
Det gode samarbejde og relationsarbejdet er derfor kernen i vores arbejde - lige fra mødet med borgeren, til samarbejdet med de pårørende og de involverede
instanser.

Den tilgang betyder, at vi i Psykiatri Plus er stolte af at være brobyggere mellem samfundet og mennesker, som har svært ved at passe ind.

Mand-kvinde-stue

Vi arbejder ud fra den enkeltes behov og forudsætninger


Alle mennesker har ret til et værdigt liv.
I Psykiatri Plus arbejder vi for skabe en tilværelse præget af så meget selvstændighed og meningsfuldhed som muligt for borgere med psykiske lidelser og sociale problemer.
Det gør vi gennem en specialiseret indsats, som tager udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger. Gennem støtte, omsorg og pleje udvikler eller fastholder borgerne deres hverdag, færdigheder og livskvalitet.

Vores kerneværdier i mødet og arbejdet med borgeren er:

  • Respekt
  • Faglighed
  • Dialog
  • Tillid
  • Omsorg

Vi søger altid den gode relation og arbejder indgående med det vigtige relationsarbejde, som er afgørende for at skabe den nødvendige stabilitet og mulige forandringer hos borgere med psykiske sygdomme.

Vi er specialister

Vi løser mange komplekse specialopgaver, som kræver høj faglighed. Derfor modtager vores personale løbende kompetenceudvikling, som er med til at gøre os til eftertragtede specialister.
Vi har en bred sammensætning af fagligheder inden for psykiatrien og socialpsykiatrien og tæller alt lige fra socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, pædagoger og sygeplejersker.
Alle opgaver løses med en målsætning om at skabe tilfredse kunder, borgere og pårørende.

En god samarbejdspartner

Psykiatri Plus er en professionel, stabil og god samarbejdspartner for kommuner, psykiatriske og somatiske sygehuse og for private og offentlige institutioner.
Vores kunder bruger os til både akutte, korte og længerevarende forløb.
Vores skræddersyede forløb til borgere inden for socialpsykiatrien gør, at sagsbehandlere ringer til os igen og igen. Hver gang sætter vi sammen mål og definerer rammerne. Gennem et helhedsorienteret samarbejde finder vi frem til, hvordan vi bedst hjælper borgeren og sikrer sammenhæng i indsatsen.

Vi tilbyder altid:

  • Et skræddersyet forløb, hvor borgerens livshistorie er udgangspunktet for relationen.
  • Dokumentation i form af statusnotater og opfølgning på handleplansmål, der har til formål at følge udviklingen og evaluere indsatsmålene.
  • Et fast team, der er fagligt funderet og sammensat ud fra opsatte kriterier.

Sammen gør vi en forskel for den enkelte borger.

 

Læs mere om os