Vi hjælper mennesker, der:

I Psykiatri Plus hjælper vi nogle af de mest sårbare og udsatte mennesker i Danmark. Vi har et vindende løfte; nemlig ”Vi træder til, når andre træder tilbage”.  

De borgere, som vi møder i vores dagligdag, er nogle af dem, der har det allersværest. Ofte er det borgere, der ud over en psykisk sygdom også slås med misbrug, udadreagerende adfærd og dobbeltdiagnoser.  

Mand-kvinde-stue

Alle mennesker har krav på et værdigt liv - og skulle man sætte ét fælles mål for alle de borgere, som vi hjælper og støtter, så er det dette. Et værdigt liv fordrer relationer kendetegnet ved respekt, accept, anerkendelse, lydhørhed, rummelighed, nysgerrighed og ligeværdighed. Sådan møder vi borgerne.  

Det er en indsats, der har udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkelte behov og forudsætninger. Og det er et velplanlagt forløb med udgangspunkt i den enkeltes behov, interesser og ønsker.  

Vi dækker både:

Kontakt vores områdekonsulenter for at høre mere - klik her

Vi hjælper mennesker, der:  

  • har udadreagerende adfærd, fx fordi de er ramt af demens 
  • har psykiske sygdomme 
  • er udviklingshæmmede 
  • har autisme spektrum forstyrrelser  
  • har misbrug
  • har dobbeltdiagnoser
  • er i Børn & Unge-psykiatrien, fx på bosteder
  • er i respirator i eget hjem eller på sygehus
  • har behandlingsdomme