Vores tilgang til en borger baserer sig på menneskesyn, metoder og adfærd

Menneskesyn

  • Vi udviser respekt for den enkelte og ser hele mennesket - ikke kun diagnosen. Alle har ret til medbestemmelse og inddragelse i eget liv. Dette tager vi med ind i vores arbejde
  • Dit liv - vores pligt

Metoder

  • Vores fælles fundament er den "narrative tilgang", der sikrer udgangspunkt i borgernes egne fortællinger om deres liv og ønsker for fremtiden
  • Derudover tager vi afsæt i en recovery orienteret tilgang med udgangspunkt i den enkeltes persons oplevelser og fokuserer på håb, mening og selvbestemmelse med henblik på at få et meningsfyldt liv, selv med de begrænsninger, der følger med en psykisk lidelse.

Adfærd

  1. Vi udviser omsorg i vores adfærd ved at søge dialogen og inddrage borgeren.
  2. Vi udviser omsorg i vores adfærd, når vi lytter til borgerens ønsker og drømme og fx planlægger aktiviteter med udgangspunkt i personens interesser. Det kan være gåture i naturen, at lytte til musik eller kigge på gamle tog og lokomotiver.