Ydelser til børn og unge

Børn og unge psykiatri

Børn og unge psykiatri er et vigtigt område, som vi i Psykiatri Plus har specialiseret os indenfor. Børn og unge inden for psykiatrien kan have diagnoser, handicap eller andre udfordringer som gør livet udfordrende, og det er vores job at hjælpe dem med at give livet mening igen.

Læs mere om, hvordan du bliver en del af Psykiatri Plus Omsorg her.

 

Sociale tilbud for børn og unge hos Psykiatri Plus

Vi tilbyder forskelligartede ydelser inden for børnepsykiatri og ungdomspsykiatri, som alle tager udgangspunkt i det psykiatriske felt. Vores ydelser er altid tilpasset den enkelte borgere ud fra en konkret vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger i samarbejde med fx kommune og familie.

Vores kompetencer er rettet mod børne- og ungdomsområdet i psykiatrien, og vi leverer ydelser inden for forskellige paragraffer, kontaktpersoner og ledsagerordning.

Hvis det har interesse, kan du også læse mere om vores ydelser og tilbud for voksne i psykiatrien

 

Oversigt over vores tilbud inden for børn og unge i psykiatrien

Opgaver med børn og unge i psykiatrien på døgninstitutioner

Vores arbejde med børn og unge psykiatri i Psykiatri Plus foregår på døgninstitutioner efter Serviceloven §66.

Vi har mulighed for at fastsætte et team af pædagogisk personale, der har de rette kompetencer til netop denne type opgaver. Vi kan sættes ind som ekstrapersonale eller i forbindelse med personalemangel på institutioner for sårbare, anbragte børn og unge. Vi opleves altid som kompetente støttepersoner med en nærværende, pædagogisk tilgang. Og vi kan sætte et fast team, så det er de samme personer barnet eller den unge møder hver gang, hvilket ofte skaber tryghed.  

Hvem er målgruppen inden for børne og unge psykiatri?

Målgruppen er anbragte børn og unge, med eller uden diagnoser, som er anbragt på et opholdssted eller døgninstitution (jf. SEL § 52.3.7), hvor der i en kortere eller længere periode, er behov for fast støtte pga. af fx personalemangel. 

 

Vores målsætning og værdier inden for børnepsykiatri og ungdomspsykiatri

Hos Psykiatri Plus kan du godt regne med, at vi altid har fokus på at skabe tryghed omkring det enkelte barn. Vi tager altid udgangspunkt i barnets/den unges nærmeste udviklingszone. Vi arbejder med Low Arousal som konflikthåndteringsmetode og har fokus på løsninger i samarbejdet med barnet og den unge. Vi hjælper også børn/unge og familier i eget hjem.

Hjemmefra for første gang i sit 19-årige liv

Takket være Lions Club, Ishøj Kommune og vikarer fra Psykiatri Plus kunne Mikkel, der har rygmarvsbrok, få én på opleveren sammen med jævnaldrende.
Nu taler han om at flytte hjemmefra.

Læs Mikkels case her

 

Nu vil jeg ud og smage på livet

Takket være Lions Club, Ishøj Kommune og Psykiatri Plus kom 21-årige Mikkel igen i år på lejrtur sammen med jævnaldrende. Kolonien har givet ham mere mod og tro på et godt liv.

Læs mere om Mikkels oplevelser

Læs vores generelle betingelser for Psykiatri Plus.

Generelle betingelser