Psykiatri Plus Omsorg er specialiseret i psykiatrien inden for børn- og unge.

Vi tilbyder forskelligartede ydelser til børn og unge, som alle tager udgangspunkt inden for det psykiatriske felt. Vores ydelser tager altid udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger i samarbejde med fx kommune og familie.

Vores kompetencer er rettet mod børne- og ungdomsområdet i psykiatrien og vi leverer ydelser inden for forskellige paragraffer, kontaktpersoner og ledsagerordning.

Specialteams

Afhængig af opgavetypen kan vi sammensætte specialteams, som matcher den unges og familiens behov og de faglige kompetencer opgaven kræver. Det kan være korte og længerevarende opgaver, som kræver den helt specialiserede psykiatrierfaring. 

Vi hjælper dig på vej

Vi er her for at hjælpe nogle af de svageste og mest sårbare børn og unge i vores samfund. Vores områdekonsulenter hjælper på vej med at finde den helt rigtige løsning på alt fra enkeltstående opgaver til længerevarende specialforløb. Er du interesseret i at høre mere om os, og hvad vi kan hjælpe dig med, så kontakt en af vores områdekonsulenter.

Kontakt vores områdekonsulenter

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de ydelser vi dækker.

I Psykiatri Plus Omsorg har vi erfaring med at varetage opgaver på døgninstitutioner efter SEL § 66.   

Vi har mulighed for at sætte et fast team af pædagogisk personale, der har de rette kompetencer til netop denne type opgaver. 

Målgruppen er anbragte børn og unge, med eller uden diagnoser, der er anbragt på et opholdssted eller døgninstitution jf. SEL § 52.3.7, hvor der i en kortere eller længere periode, er behov for fast støtte på grund af fx personalemangel.   

Vi har fokus på at skabe tryghed omkring den enkelte, og vi tager altid udgangspunkt i barnets/den unges nærmeste udviklingszone. Vi arbejder med low arousal som konflikthåndteringsmetode og har fokus på løsninger i samarbejde med barnet/den unge.  

Vi kan sættes ind som ekstrapersonale eller i forbindelse med personalemangel på institutioner for sårbare, anbragte børn og unge. Vi opleves altid som kompetente støttepersoner med en nærværende, pædagogisk tilgang. Og vi kan sætte et fast team, så det er de samme personer barnet/den unge møder hver gang.  

Hjemmefra for første gang i sit 19-årige liv

Takket være Lions Club, Ishøj Kommune og vikarer fra Psykiatri Plus Omsorg kunne Mikkel, der har rygmarvsbrok, få én på opleveren sammen med jævnaldrende.
Nu taler han om at flytte hjemmefra.

Læs Mikkels case her

 

Nu vil jeg ud og smage på livet

Takket være Lions Club, Ishøj Kommune og Psykiatri Plus Omsorg kom 21-årige Mikkel igen i år på lejrtur sammen med jævnaldrende. Kolonien har givet ham mere mod og tro på et godt liv.

Læs mere om Mikkels oplevelser