Ydelser til børn og unge.

Vi tilbyder forskelligartede ydelser til børn og unge.
Vores ydelser tager altid udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger.

Vores kompetencer er rettet mod børne- og ungdomsområdet og vi leverer ydelser indenfor forskellige paragraffer, kontaktpersoner og ledsagerordning.

Læs mere om de ydelser vi dækker.

I Psykiatri Plus Omsorg har vi erfaring med at varetage opgaver på døgninstitutioner efter SEL § 66.   

Vi har mulighed for at sætte et fast team af pædagogisk personale, der har de rette kompetencer til netop denne type opgaver. 

Målgruppen er anbragte børn og unge, med eller uden diagnoser, der er anbragt på et opholdssted eller døgninstitution jf. SEL § 52.3.7, hvor der i en kortere eller længere periode, er behov for fast støtte på grund af fx personalemangel.   

Vi har fokus på at skabe tryghed omkring den enkelte, og vi tager altid udgangspunkt i barnets/den unges nærmeste udviklingszone. Vi arbejder med low arousal som konflikthåndteringsmetode og har fokus på løsninger i samarbejde med barnet/den unge.  

Vi kan sættes ind som ekstrapersonale eller i forbindelse med personalemangel på institutioner for sårbare, anbragte børn og unge. Vi opleves altid som kompetente støttepersoner med en nærværende, pædagogisk tilgang. Og vi kan sætte et fast team, så det er de samme personer barnet/den unge møder hver gang.  

Hjemmefra for første gang i sit 19-årige liv

Takket være Lions Club, Ishøj Kommune og vikarer fra Psykiatri Plus Omsorg kunne Mikkel, der har rygmarvsbrok, få én på opleveren sammen med jævnaldrende.
Nu taler han om at flytte hjemmefra.

Læs Mikkels case her