Hvad er § 52.3.6 fast kontaktperson

I Psykiatri Plus Omsorg tilbyder vi en fast kontaktperson for at sikre en positiv udvikling og trivsel hos barnet/ den unge eller hele familien 

Kontaktpersonen støtter og guider barnet/den unge i en retning, der fremmer og styrker positiv identitetsdannelse og trivsel.  

Vi har erfaringer med at imødekomme barnets/den unges behov for fast kontakt til en troværdig og tydelig voksen. Vores indsats skal ses som et supplement og foregår altid i et tæt samarbejde med forældrene. 

Vi koordinerer og understøtter den tværfaglige og helhedsorienteret for familien.  

Målgruppe

Børn og unge, som har svært ved at begå sig socialt 

Vi yder støtte til børn og unge, som har svært ved at begå sig socialt blandt jævnaldrende og føler sig isoleret. De oplever ofte emotionelle udfordringer og reguleringsvanskeligheder.  

De mistrives i skolen og har et ustabilt eller manglende fremmøde i skolen, og de har behov for at begynde til eller fastholde en fritidsaktivitet. 

Ofte er der mistrivsel i relationen til en eller flere i familien.

Formål

Understøtte udviklingspotentiale 

Psykiatri Plus Omsorg bidrager konkret med at skabe struktur og målrettethed i forholdt til de identificerede udviklingspunkter. Vi har også fokus på de ønsker og håb for fremtiden, som barnet/den unge opstiller. 

Den støtte, vi yder, skal udvikle barnet/den unge, sådan at familien oplever reelle forandringer trivslen og udviklingen

Indsatsen

Tværfagligt samarbejde og helhed i indsatsen 

Indsatsen tager altid udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse og handleplanen. 

Vi sørger for at tilrettelægge indsatsen i samarbejde med familien og barnet/den unge. Kontaktpersonen er koordinerende i forhold til familie, netværk og andre relevante samarbejdspartnere – på den måde understøttes det tværfaglige samarbejde og helheden i indsatsen. 

Psykiatri Plus Omsorg udarbejder statusudtalelser med udgangspunkt i handleplansmålDen er altid gennemgået og godkendt af barnet/den unge og familien. Derudover deltager Psykiatri Plus i statusmøder.