Faglige observationer og beskrivelser

I Psykiatri Plus kan vi bistå kommunens sagsbehandler med faglige observationer og beskrivelser i forbindelse med fx udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser jf. SEL § 50 eller andre beskrivelser og vurderinger af børn, unge og familiers udviklingtrivsel og støttebehov 

Vores observationer er af høj faglig kvalitet og bidrager med et solidt grundlag for den videre vurdering af barnets, den unges og familien ressourcer og støttebehov.

Målgruppe

Børn og unge med behov for særlig støtte 

Når kommunen har en formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, tilbyder vi at gennemføre faglige observationer og beskrivelser til brug for fx den børnefaglige eller øvrige faglige vurdering omkring trivsel og udvikling.

Formål

Når kommunen har en formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte tilrettelægges et individueltkonkret og afgrænset observationsforløb med fokus på de elementer, som kommunen identificerer.  

Forløbet afsluttes med en skriftlig rapport, som indeholder vores faglige observationer og vurderinger i forhold til ressourcer og udfordringer. Rapporten gennemgås med familien inden den fremsendes til kommunen.  

Rapporten gennemgås med kommunens sagsbehandler på et overleveringsmøde. 

Vores observationer kan bidrage med nye og objektive beskrivelser, hvor der er behov for ekstern inddragelse. Dette er ofte en forudsætning for, at familien ønsker at indgå positivt i samarbejdet omkring § 50 undersøgelse.

Indsatsen

Høj faglig kvalitet 

Vi tager udgangspunkt i ICS-trekanten, der inddrager barnets udviklingsmæssigbehov, forældre kompetencer og familieforhold. 

Kommunens sagsbehandler vil opleve at vores observationer og beskrivelser bygger på inddragelse, helhedstænkning og er ressourceorienteret. Vi afdækker de faktorer, som har betydning for barnets situation i det omfang det er muligt. 

De observationer og beskrivelser, Psykiatri Plus laver, styrker den faglige kvalitet i den pågående børnefaglige undersøgelse eller øvrige vurderinger. 

Denne ydelse leveres både særskilt, men indgår også i sammenhæng med andre ydelser fx praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, hvor der er usikkerhed omkring barnet, den unges og familiens støttebehov. 

 

Se vores ydelser til børn- og unge i psykiatrien