Psykiatri Plus er specialiseret i psykiatrien inden for voksenområdet. 

Vi tilbyder forskelligartede ydelser til voksne borgere i psykiatrien.
Vores ydelser tager altid udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger i tæt samarbejde med de ansvarlige. 

Vores kompetencer er rettet mod voksenområdet og vi leverer ydelser indenfor forskellige paragraffer og støtte i eget hjem ligesom ledsagerordning.

Specialteams

Afhængig af opgavetypen kan vi sammensætte specialteams, som matcher borgerens behov og de faglige kompetencer opgaven kræver. Det kan være opgaver som både er længerevarende eller af kortere varighed, og som kræver den helt specialiserede psykiatrierfaring. 

Vi hjælper dig på vej
Vores områdekonsulenter hjælper dig i gang med alt fra enkelstående opgaver til længerevarende specialforløb. Er du interesseret i at høre mere om os, og hvad vi kan hjælpe dig med, så kontakt vores områdekonsulenter eller læs mere om hvad vi tilbyder, hvis du har brug for en vikar.

Kontakt vores områdekonsulenter

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de ydelser vi dækker.

Læs vores generelle betingelser for Psykiatri Plus.

Generelle betingelser