Hvad er praksisnær kompetenceudvikling

Vi møder borgerne med respekt

I Psykiatri Plus har vi fokus på kontinuerligt at tilbyde egne og samarbejdspartnere faglig relevant praksisnær kompetenceudvikling.

At arbejde indenfor social- og psykiatriområdet fordrer faglige, relationelle og personlige kompetencer i forhold til mestring af opgaveløsning indenfor de forskellige målgrupper af borger, typer af opgaver og evt. specialistkompetencer.

For os er det en prioritet, at borgerne mødes med anerkendende respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt at der er fokus på borgerens retssikkerhed.

Vi har fokus på en praksisnær og tværfaglig tilgang til vores kunder og samarbejdspartnere omkring opgaveløsning. Vi tilbyder at sikre kvalitet i faglig tilgang og metoder med udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau og støttebehov.

Målgruppe

Faglig udvikling for medarbejdere og samarbejdspartnere

I Psykiatri Plus har vi mange kompetente medarbejdere med forskellige uddannelseskompetencer, erfaring og viden om sårbare borgere som gerne stiller sig til rådighed.

At arbejde indenfor det specialiserede social- og psykiatriområde fordrer kontinuerligt engagement og prioritet for faglig kompetenceudvikling, såvel for ledelse men også den enkelte medarbejder.

Vi samarbejder fagligt bredt indenfor social- og psykiatriområdet på børne og voksenområdet.

Formål

Kvalitet i faglig tilgang med udgangspunkt i den enkelte borger

For at yde høj faglighed og kvalitet i opgaveløsning, fagprofessionelt samarbejde for pårørende og øvrige samarbejdspartnere kan vi tilbyde personale og konsulentstøtte til en for jeres organisation praksisnær tilgang.

Der er fokus på kvalitet, høj grad af fagligt tilrettelagt planlægning og procedure for opgaveløsning for såvel borgere, kunder og samarbejdspartnere.

Indsatsen                                      

Vi tilrettelægger kompetenceudviklingsforløbet på baggrund af de behov og ønsker, kunden har, eller på baggrund af de observationer Psykiatri Plus har identificeret.

Den praksisnære kompetenceudvikling tilbydes ud fra to forskellige metoder:

Første metode: Den bygger på, at medarbejdere fra Psykiatri Plus indgår i opgaveløsningen sammen med stedets fastansatte. Her sker kompetenceudviklingen løbende og i situationen gennem interaktion mellem Psykiatri Plus og de medarbejdere, der indgår i forløbet.
Kompetenceudviklingen sker derfor ikke særskilt, men sideløbende med opgaverne, hvor de faglige metoder afprøves i praksis.

Anden metode: Den bygger på, at medarbejderne modtager undervisning med afsæt i de aftalte metoder, hvorefter de afprøves i praksis enten med støtte fra Psykiatri Plus eller selvstændigt.
Indhold, metoder, periode og placering aftales individuelt med kunden.

 

Se vores ydelser til voksne borgere