12. januar 2021

Med en uddannelse som sygeplejerske og baggrund i psykiatri og ledelse i det offentlige sygehussystem har vi fået en både fagligt og organisatorisk stærk leder.

Den første dag i 2021 fik vi en ny adm. direktør i Psykiatri Plus A/S, hvor vi driver vores to bosteder gennem Psykiatri Plus Bosteder og de længerevarende omsorgsopgaver og vikarservice til det offentlige gennem Psykiatri Plus Omsorg.

Den nye chef for det hele hedder Jan Toftholm, og han afløser Henrik Sven Sørensen, som efter 8 år på posten skal arbejde i vores moderselskab DENA, hvor han skal være aktiv i udviklingen af samtlige virksomheder i koncernen.

Jan kommer fra en stilling som vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital, hvor han har været siden 2014. Han har et indgående kendskab til Psykiatri Plus, da han har siddet i vores bosteds-bestyrelse i tre år.

Sygeplejerske med lederambitioner
Oprindeligt er Jan Toftholm uddannet sygeplejerske, og har arbejdet både inden for somatikken og psykiatrien. Han valgte dog at specialisere sig inden for psykiatrien og har arbejdet i den kommunale socialpsykiatri, den almene hospitalspsykiatri og inden for retspsykiatrien.

Sideløbende har Jan gennemført en række lederuddannelser og en MBA. Og han har blandt andet være leder af Psykiatrisk Center Glostrup i en årrække - og derefter vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital de seneste 6 år.

Jan brænder for psykiatrien og den udvikling, der er inden for området. Han er også aktiv andre steder med sårbare mennesker - blandt andet er han bestyrelsesformand for den selvejende institution TAO, der er et behandlingshjem for vanskeligt stillede børn.

Perfekt til den nye rolle
De mange erfaringer fra både den offentlige behandlingsverden og den private sektor gør ham perfekt til den nye rolle i Psykiatri Plus. Jan har både været opsøgende psykiatrimedarbejder i Hillerød, igangsat sundhedskampagner på Glostrup Sygehus i samarbejde med Chris MacDonald, og senest har han som vicedirektør på Herlev og Gentofte Hospital været meget aktiv i at få hospitalet trimmet i forhold til Corona-krisen.

Som leder er Jan vant til at drive en stor organisation og samarbejde med mange forskellige medarbejdergrupper. Samtidig har han som sygeplejerske og oversygeplejerske en indgående og konkret indsigt i den virkelighed, som mange af vores beboere og borgere lever i.

Begge dele driver ham, fortæller han.

”Psykiatri Plus leverer er tilbud, som er noget ganske særligt. Vi hjælper medmennesker, som har store udfordringer i deres liv, og det med respekt for den enkelte. Respekt og omsorg er virksomhedens to vigtigste værdiord, og det er velvalgt, synes jeg. Vi skal have respekten for det enkelte individ og deres personlighed, der er meget andet end sygdom. Vi skal støtte deres ret til selvbestemmelse, og så skal vi være klar til give omsorgen, når der er brug for den”, siger Jan Toftholm.

 

Psykiatri Plus kan noget særligt
Jan mener, at Psykiatri Plus som privat virksomhed kan noget særligt.

”I forhold til det offentlige system er vi en lille enhed, der er specialiseret i særlige udfordringer. Det gør, at vi kan rykke lidt hurtigere og både tænke og handle ud af boksen. Vi er supplement til det offentlige, og vi kan gøre en forskel for mennesker, som ikke har mange steder at vende sig imod. Som privat virksomhed kan vi forhåbentligt inspirere det offentlige, og de kan inspirere os. Det har vi alle brug for. Der er ingen nemme løsninger inden for vores område”, slutter Jan Toftholm.