18. oktober 2020

Vi er en ordentlig og ansvarlig virksomhed, der hver dag gør det bedste for vores beboere på vores bosteder og for at formidle de bedste socialfaglige vikarer til institutioner. Læs om vores kommunikation med Ekstra Bladet.

Se vores kommunikation med Ekstra Bladet i vedlagte 3 dokumenter

Af Henrik Sven Sørensen, adm. direktør i Psykiatri Plus

 

Det er normalt dejligt med omtale af Psykiatri Plus, men jeg må indrømme, at den omtale, der er i Ekstra Bladet mandag, vil vi gerne have været foruden.
Ikke fordi den er kritisk, men fordi den er så negativ og unuanceret. Den sætter vores allesammens intensioner i et meget negativt lys. Det er ikke rimeligt, men dog ikke overraskende at netop Ekstra Bladet gør det.

 

Artiklen er én af en længere artikelserie og kampagne om private institutioner inden for det sociale område, der spiller sammen med, at der på politisk niveau lige nu bliver drøftet, hvorvidt der fortsat skal være private leverandører eller ej.

Både vores ejer Ragn Gaihede og jeg selv har beredvilligt svaret på spørgsmål fra jounalisterne, så der er altså ikke tale om, at vi ikke vil udtale os. Men vi har valgt at svare på deres spørgsmål skriftligt.

Politisk opbakning
I Danmark er det besluttet fra politisk hold, at der både skal være offentlige og private, som arbejder inden for det sociale område. Det er den lovgivning, vi arbejder under.
Der er dog politiske partier, der ønsker at lave den lovgivning om, og området bliver derfor debatteret i medierne, herunder Ekstra Bladet, der nu bringer en artikel om henholdsvis vores vikar-ydelser og vores bostedydelser.

Vi bliver i den sammenhæng brugt af Ekstra Bladet, som et eksempel på at vores ejer udnytter systemet. Det er ikke rigtigt. Psykiatri Plus leverer en service på et højt niveau, og det gør vi så effektivt, at vi har overskud.

Overskuddet bruger vi blandt andet til at geninvestere i virksomheden og til at have på kistebunden, hvis vi en dag skulle få underskud eller store uforudsete udgifter, som vi har haft tidligere.

 

Igennem alle årene har vi investeret massivt i Psykiatri Plus, og vi har derfor nogle af sektorens bedste rammer for vores beboere på bostederne, ligesom de vikarer, der kommer fra os, er noget særligt grundet efteruddannelse og andre kompetenceudviklings-tilbud.

 

Vi har udfordringer

Vi er bestemt ikke perfekte.

Vi er mennesker, og dem vi støtter og hjælper, er mennesker. Så der er udfordringer. Og der er knaster på vores vej.

På vores bosted Tjørnehøj i Odsherred har vi i øjeblikket et midlertidigt skærpet tilsyn. Og der er ting, der er ved at blive ændret her. Vi har sat alle sejl ind at få på bostedet på ret kurs igen i samarbejde med Socialtilsynet. Og vi er på vej.

 

Vi misbruger ikke vikarer

Et kritikpunkt i artiklerne er, at vi bruger for mange vikarer fra virksomheden Psykiatri Plus Vikarer på vores bosted.
Det er rigtigt, at vi bruger vikarer fra vores vikarorganisation. Det gør vi, fordi de er de bedste til vores beboere, da de kender de udfordringer, som der er på vores særlige område.

 

Vi benytter dem kun i tilfælde af sygdom hos det faste personale, og når vi ikke kan få besat en fast stilling. Mange inden for vores område oplever udfordringer med rekruttering.
Igennem en årrække har vi arbejdet målrettet på at få alle vores faste stillinger besat og minimere brugen af vikarer.

 

Ekstra Bladet insinuerer, at vi spekulerer i indtægter til Psykiatri Plus Vikar. Det gør vi ikke. 7 procent af vikarfirmaets omsætning kommer fra vores bosteder.

 

Vi er en ordentlig og ansvarlig virksomhed

I 20 år har vi drevet en helt gennemsigtig og ansvarlig virksomhed. Vi er omkring 200 fuldtidsansatte – primært socialfagligt personale - der hjælper, støtter og knokler for mennesker, som skal have tryghed og støtte i tilværelsen. Vi har ca. 600-700 vikarer tilknyttet. Vi lever op til al lovgivning inden for dette område. Vi driver, synes vi selv, en ordentligt og anstændig forretning med overenskomster, arbejdsrettigheder og i disse år med overskud.

 

Vi er efterspurgte
Alt i alt leverer vi en service, som er efterspurgt af både private og offentlige på grund af dens kvalitet og konkurrencedygtige priser. Og alle, der køber den, har sagt ok for vores måde at drive virksomhed på, og mener, at vi gør en god indsats for vores beboere og ansatte.

Det kan vi alle være stolte af. Det rokker Ekstra Bladets artikler ikke ved.

DOKUMENTATION:
Vi har valgt at svare på Ekstra Bladets spørgsmål skriftligt. De sendte spørgsmål i to omgange. Avisen har ikke bragt særligt mange af vores argumenter.
I er velkomne til at se spørgsmål og svar her. (3 PDF’er vedlagt sammen med dette opslag)

Spørgsmål fra Ekstra Bladet og vores svar - 8. oktober 2020

Spørgsmål fra Ekstra Baldet og vores svar - 13. oktober 2020

Kommentarer fra Astid Krag og Knud Aarup og vores svar