14. april 2021

En sundhedskrise som denne er som at hælde fremkaldervæske ud over samfundet - ting kommer for en dag. Hos os har fremkaldervæsken vist, at vi er en virksomhed, der står fagligt sikkert. Corona eller ej - vi er et solidt og trygt sted.


Af Jan Toftholm, adm. direktør i Psykiatri Plus A/S

Den 11. marts 2020, tænker mange tilbage på som dagen, hvor landet gik i sort. Vi blev ramt af en pandemi, en 100 års begivenhed, som vi ikke var forberedte på, og som på alle måder skulle vise sig at udfordre os - både fagligt og menneskeligt.

Usikkerheden ramte alle. Hvad var det, vi kunne gøre, og hvad var det, vi skulle gøre.
Forpligtigelserne, både som samfundsborgere og som ansvarlige for borgere, der på mange måder var udsatte for et potentielt alvorligt sygdomsforløb, grundet en udfordret sundhedstilstand. Samtidigt famlede alle virksomheder og organisationer med at finde retningslinjer, der blev opjusteret flere gange om dagen fra Sundhedsstyrelsen, og finde ro omkring arbejdet med brug af værnemidler, vi vidste var en knap ressource i samfundet.

I Psykiatri Plus var det en meget stærk fællesskabsfølelse, der holdt et knivskarpt fokus på vores hovedopgave, nemlig at sikre de borger,  hvis liv vi er sat i verden for at kære os om.

Hvordan er det så gået?
Det er gået rigtigt flot på en rigtig svær baggrund. Vi har som mennesker og samfundsborgere i Psykiatri Plus forholdt os til, at da det blev sværest og flest blev sendt hjem og arbejde, da stod vi i front sammen med borgerne og formåede at være helt nærværende i opgaveløsningen trods afstand.

Vi har også haft Corona-udbrud på et af vores bosteder, og meget fagligt resolut, sikrede vi med inddæmning af mulige smittede og test, at skærme de fleste beboere og personalet, så smittekæden hurtigt blev brudt, og vi kunne normalisere vores Corona-hverdag mest muligt.

Arbejder med respekt for epidemi-styringen
Alle vores medarbejdere og ledere har været på mange specielle opgaver i omsorg, hvor vores personale netop møder op på mange forskellige arbejdspladser enten som vikarer eller med en opgaver, hvor vi som team hjælper en borger. Begge steder er det lykkedes os med fagligt og menneskeligt nærvær at løse opgaver sikkert og trygt og så tæt på normalen, som vi kunne i respekt for epidemi-styringen.

Også de hjemsendte funktioner i Psykiatri Plus formåede at være helt nærværende i deres support trods den lidt besynderlige arbejdssituation, hvor de skulle arbejde hjemmefra, med de udfordringer, som der også kunne være med deres skolehjemsendte børn. Men de har klaret det.

Vi bestod testen
Alt i alt et år, hvor meget kom for en dag. Man kan sige, at en sundhedskrise som denne er som at hælde fremkaldervæske ud over samfundet, ting kommer for en dag. Fremkaldervæsken i Psykiatri Plus har lært os meget. Det har vist os, at vi er en virksomhed, der står fagligt sikkert. Vi er et solidt og trygt sted. Selv under de vanskeligste opgaver træder vi frem i front og påtager os ansvar og sikrer trygheden for borgere, der har det svært.

Læs mere om hvordan vi håndterer Corona.

Jan Toftholm, adm. direktør i Psykiatri Plus A/S