Psykiatri Plus A/S blev grundlagt i år 2000 og er en af de største og mest velkonsoliderede private virksomheder inden for socialpsykiatrien i Danmark. Vi driver de to virksomheder, Psykiatri Plus Bosteder og Psykiatri Plus Omsorg, som tilbyder ydelser til borgere på egne botilbud og landsdækkende vikarydelser. 

 

Vi arbejder for at sprede viden omkring socialpsykiatrien og sætte fokus på menneskene bag.

 

Vores mission er, at vi skal skabe trygge rammer for mennesker med særlige behov – fordi alle har potentiale, som forløses ved at tænde et håb og skabe udvikling uanset udfordringer og livshistorie.

 

Vores vision er, at vi skaber de bedste og tryggeste socialpsykiatriske tilbud i Danmark samt har Danmarks bedste vikarservice inden for socialpsykiatrien. Det er både til gavn for vores borgere og samfund. Det er derfor vigtigt for os at afmystificere psykiatrien og forhindre en stigmatisering.

 

Vi anser os selv som et supplement til det offentlige inden for behandlingspsykiatrien og det socialpsykiatriske område, hvor vi ønsker at udvikle samarbejdet gennem respekt, faglighed, dialog, tillid og omsorg.  

Psykiatri Plus A/S ledes af administrerende direktør Jan Toftholm.

ORGANISATION