Anna Paldam Folker

Anna Paldam Folker er professor i public health humanities og forskningschef på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
Hun er uddannet i filosofi og sundhed og har i mange år arbejdet med dokumentation, rådgivning og analyse om mental sundhed og social ulighed i sundhed. Hun har tidligere fungeret som analysechef i Psykiatrifonden og desuden arbejdet flere år i Sundhedsstyrelsen, hvor hun var involveret i udformningen af den nationale indsats omkring mental sundhed og ulighed i sundhed.
Anna Paldam Folker er desuden leder af Human Health, som er Syddansk Universitets platform for tværfaglig og praksisorienteret forskning i de menneskelige aspekter af sundhed og sygdom.

Foredrag af Anna (kl. 10.45 - 11.45)

Mental sundhed - Hvad er op og ned?

Mental sundhed er et vigtigt område indenfor dansk sundhedspraksis, hvor vi som offentlige, private eller frivillige aktører i stigende grad må forholde os til den fortsatte forværring af befolkningens mentale helbred. Men hvad er mental sundhed egentlig? Hvor er der særlige udfordringer? Hvorfor daler befolkningens mentale sundhed? Hvorfor mistrives unge? Hvad kan gøres? Og hvor ligger ansvaret? I sit oplæg kommer Anna Paldam Folker ind på disse spørgsmål og lægger op til refleksion og udveksling om, hvad svarene er.

Scroll to Top