Whistleblowerordning

I Psykiatri Plus ønsker vi en åben virksomhedskultur, hvor alle kan indberette mistanke om uregelmæssigheder eller forhold, som er i strid med lovgivningen. Disse overtrædelser skal normalt rapporteres til nærmeste leder, men det kan af loyalitetshensyn være vanskeligt at gå videre med oplysninger eller mistanke om f.eks. andre medarbejderes adfærd.

Psykiatri Plus har etableret en såkaldt whistleblowerordning, som giver medarbejdere, eksterne samarbejdspartnere, medlemmer af direktionen og bestyrelsen og øvrige interessenter mulighed for lave en indberetning helt anonym, hvis der er tale om mistanke om uregelmæssigheder eller forhold i Psykiatri Plus, som er i strid med lovgivningen. Hvis der derimod er tale om mistanke om uregelmæssigheder eller forhold hos vores kunder, som f.eks. på et plejehjem eller et hospital, som er i strid med lovgivningen, er det dog kundens whistleblowerordning, som skal anvendes.

For at sikre anonym elektronisk rapportering, er whistleblower-systemet hostet af en ekstern IT-leverandør og er uafhængigt fra alle andre systemer i Psykiatri Plus. Systemet sikrer bl.a. adressevask af IP-adresser samt mulighed for løbende anonym kommunikation via pinkode login.

Alle henvendelser behandles fortroligt og sikret. Psykiatri Plus garanterer, at det ikke vil have negative konsekvenser for hverken medarbejdere eller forholdet til eksterne, som har rapporteret i god tro om faktiske eller formodede lovovertrædelser. Ordningen sikrer, at alle indberetninger behandles seriøst og på passende vis af en særlig whistleblower-enhed i Psykiatri Plus. Whistleblower-enheden vurderer, hvorvidt indberetningen falder inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde og fastlægger herefter passende tiltag og om der er behov for yderligere efterforskning af de forhold, indberetningen angår. Din indberetning vil blive behandlet hurtigst muligt.

HUSK! Der skal være tale om en formodet lovovertrædelse. Hvis der er forhold du er utilfredse med, skal du ikke bruge whistleblower-ordningen, men i stedet tale med din nærmeste leder om det eller med din arbejdsmiljørepræsentant – og ikke bruge whistleblower-systemet.

Det kan f.eks. være følgende forhold (nedenstående liste er kun eksempler og er derfor ikke udtømmende):

• Utilfreds med lønforhold
• Utilfreds med arbejdsmiljø
• Samarbejdsvanskeligheder med kollegaer og/eller leder
• Konflikter mellem kollegaer og/eller chefer
• Uenighed omkring faglighed

Scroll to Top