Ydelser til børn og unge

Børne- og ungepsykiatri

Børn og unge psykiatri er et vigtigt område, som vi i Psykiatri Plus har specialiseret os indenfor. Børn og unge i psykiatrien kan have diagnoser, handicap eller andre udfordringer, som gør livet udfordrende, og vi træder til og hjælper dem med at give livet mening igen.

Børn og unge i psykiatrien

Sociale tilbud for børn og unge hos Psykiatri Plus

Vi tilbyder forskelligartede ydelser inden for børnepsykiatri og ungdomspsykiatri, som alle tager udgangspunkt i det psykiatriske felt.

Vores ydelser er altid tilpasset den enkelte borgere ud fra en konkret vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger i samarbejde med fx kommune og familie.

Vores kompetencer er rettet mod børne- og ungdomsområdet i psykiatrien, og vi leverer ydelser inden for forskellige paragraffer, kontaktpersoner og ledsagerordning.

 • P1038697
  § 45
  Ledsagerordning

  En ledsagerordning er et tilbud til børn og unge mellem 12-18 år, som har en nedsat psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Ordningen for børn og unge har til formål at give vores unge borgere et godt liv på lige fod med andre børn unge og give dem mulighed for at deltage i selvvalgte sociale aktiviteter uden for hjemmet.

 • P1038788
  § 50
  Børnefaglig undersøgelse

  I Psykiatri Plus kan vi bidrage med faglige observationer til en børnefaglig undersøgelse.

  Ofte vil vi bidrage med faglige observationer af et barn, som vi i forvejen har med at gøre. Det kan fx være, at vi kender barnet som støtte-kontaktperson til barnet eller som anden faglig støtte i hjemmet.

  Vores observationer er af høj faglig kvalitet og bidrager med et solidt grundlag for den videre vurdering af barnets, den unges og familien ressourcer og støttebehov.

 • P1023669
  § 52.3.2
  Støtte i hjemmet

  Som en væsentlig del af de forebyggende foranstaltninger på børne- og ungeområdet tilbyder Psykiatri Plus praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

  Gennem støtte i hjemmet understøtter vi barnets/den unges udviklingsmuligheder, så de på trods af individuelle vanskeligheder kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.

 • jumping_boy
  § 52.3.6
  Kontaktperson

  I Psykiatri Plus tilbyder vi en fast kontaktperson for at sikre en positiv udvikling og trivsel hos barnet/ den unge eller hele familien.

  Kontaktpersonen støtter og guider barnet/den unge i en retning, der fremmer og styrker positiv identitetsdannelse og trivsel.

 • P1038852
  § 52.3.9
  Pædagogisk støtte

  Få praktisk og pædagogisk hjælp til børn og unge i alderen 13-18 år.

  Er der et barn/en ung i din familie, som har problemer og som derfor har behov for ekstra hjælp og støtte for at komme på rette spor?
  Her kan kommunen kan henvise familier til fagprofesionelle som Psykiatri Plus, der kan yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. Hos Psykiatri Plus yder vi hjælp og støtte til børn og unge med afsæt i § 52. Vi hjælper blandt andet med at indgå i dialog med kommuner, skoler og andre institutioner, som ellers kan virke frustrerende for både barnet/den unge såvel som familien.

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Sammen kan vi finde den rette løsning.

Opgaver med børn og unge i psykiatrien på døgninstitutioner

Vores arbejde med børn og unge psykiatri i Psykiatri Plus foregår bl.a. på døgninstitutioner efter Serviceloven §66.

Vi har mulighed for at fastsætte et team af pædagogisk personale, der har de rette kompetencer til netop denne type opgaver.

Vi kan sættes ind som ekstra personale eller i forbindelse med personalemangel på institutioner for sårbare, anbragte børn og unge.

Vi opleves altid som kompetente støttepersoner med en nærværende, pædagogisk tilgang. Vi kan sætte et fast team, så det er de samme personer, barnet eller den unge møder hver gang, hvilket ofte skaber tryghed.

Hvem er målgruppen inden for børne og unge psykiatri?

Målgruppen er anbragte børn og unge, med eller uden diagnoser, som er anbragt på et opholdssted eller døgninstitution (jf. SEL § 52), hvor der i en kortere eller længere periode, er behov for fast støtte pga. af fx personalemangel. 

Vi støtter børn- og unge og hele familien i eget hjem, når tingene bliver udfordrende og hverdagen kan være svær at få til at hænge sammen.

Vi støtter bl.a. børn med:

Vores målsætning og værdier inden for børnepsykiatri og ungdomspsykiatri

Hos Psykiatri Plus kan du forvente, at vi altid har fokus på at skabe tryghed omkring det enkelte barn eller unge. Vi tager altid udgangspunkt i barnets/den unges nærmeste udviklingszone. 

Vi arbejder bl.a. med Low Arousal som konflikthåndteringsmetode og har fokus på løsninger i samarbejdet med barnet og den unge. Vi hjælper også børn/unge og familier i eget hjem.

Scroll to Top