§ 52.3.6 Fast kontaktperson til barnet, den unge eller familien

Hvad er § 52.3.6 fast kontaktperson?

 • image4
  §52.3.6
  Fast kontaktperson

  I Psykiatri Plus tilbyder vi en fast kontaktperson for at sikre en positiv udvikling og trivsel hos barnet/ den unge eller hele familien.

  Kontaktpersonen støtter og guider barnet/den unge i en retning, der fremmer og styrker positiv identitetsdannelse og trivsel.

  Vi har erfaringer med at imødekomme barnets/den unges behov for fast kontakt til en troværdig og tydelig voksen. Vores indsats skal ses som et supplement og foregår altid i et tæt samarbejde med forældrene.

  Vi koordinerer og understøtter den tværfaglige og helhedsorienterede tilgang for familien.

Støttekontaktperson til børn, unge og familie

Understøt trivsel og udvikling med støtte fra en professionel kontaktperson

Børn og unge med behov for støtte kan have særligt god gavn af en pålidelig kontaktperson, der hjælper dem godt ind i voksenlivet. Den vigtigste opgave for en støttekontaktperson til børn og unge er at møde de unge mennesker i øjenhøjde.

Sammen kan vi sørge for, at barnet eller den unge kan opnå de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres jævnaldrende.

Med en kontaktperson hos Psykiatri Plus er barnet/den unge og familien som helhed sikret professionel vejledning og støtte. Dermed kan vi sammen skabe de bedste forudsætninger for det unge menneskes nuværende trivsel samt overgang til voksenlivet.

Psykiatri Plus udbyder en forskellig række af støtteordninger til børn og unge med afsæt i Servicelovens § 45 og § 52. Læs mere om ordningerne og find ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe jer.

Hvad kan en fast kontaktperson hjælpe med?

Hos Psykiatri Plus tilbyder vi en fast kontaktperson for at sikre en positiv udvikling og trivsel hos barnet/den unge eller hele familien.
At kontaktpersonen er fast, sikrer desuden den bedst mulige oplevelse for barnet/den unge og familien.

Kontaktpersonen støtter og guider barnet/den unge i en retning, der fremmer og styrker positiv identitetsdannelse og trivsel.

Vi har erfaringer med at imødekomme barnets/den unges behov for fast kontakt til en troværdig og tydelig voksen.
Vores indsats skal ses som et supplement og foregår altid i et tæt samarbejde med forældrene.
Vi koordinerer og understøtter den tværfaglige og helhedsorienterede udvikling for familien.

P1038436

Målgruppe for fast kontaktperson

Børn og unge, som har svært ved at begå sig socialt.

Vi yder støtte til børn og unge, som har svært ved at begå sig socialt blandt jævnaldrende og føler sig isolerede. De oplever ofte emotionelle udfordringer og reguleringsvanskeligheder.

De mistrives i skolen og har et ustabilt eller manglende fremmøde i skolen, og de har behov for at begynde til eller fastholde en fritidsaktivitet.

Ofte er der mistrivsel i relationen til en eller flere i familien.

Vi tilbyder også § 84 – afløsning og aflastning, som kan være med til at støtte både familien og børn og unge.

Formål: Understøtte udviklingspotentiale

Formålet med en støttekontaktperson er først og fremmest, at barnet/den unge har en voksen uden for familien, som de kan stole på og regne med. Kontaktpersonen yder rådgivning og vejledning så barnet/den unge kan få det meste ud af sine muligheder.

Det kan fx være i forhold til at søge uddannelser, tage kontakt til virksomheder, afsøge og deltage i fritidsaktiviteter m.m. På det mere lavpraktiske plan kan en støtteperson også hjælpe med de helt små ting i hverdagen; fx stå op om morgenen, være ledsager i trafikken og følge dem i skole.

Sidstnævnte går også under vores ydelser “praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet” og “anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte“.

På den måde bidrager Psykiatri Plus konkret med at skabe struktur og målrettethed i forhold til de identificerede udviklingspunkter. Vi har også fokus på de ønsker og håb for fremtiden, som barnet/den unge opstiller.

Den støtte, vi yder, skal udvikle barnet/den unge, sådan at familien oplever reelle forandringer i trivslen og udviklingen. 

Hvordan kan vi hjælpe jer?
Kontakt os, og sammen finder vi den bedste løsning for jer.

Indsatsen: Tværfagligt samarbejde og helhed i indsatsen

Indsatsen tager altid udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse og handleplanen.

Vi sørger for at tilrettelægge indsatsen i samarbejde med familien og barnet/den unge. Støttekontaktpersonen er koordinerende i forhold til familie, netværk og andre relevante samarbejdspartnere – på den måde understøtter Psykiatri Plus det tværfaglige samarbejde og helheden i indsatsen.

En stor del af livet er nemlig også at kunne begå sig i samfundets forskellige institutioner. En støttekontaktperson kan her hjælpe med at være bindeled mellem familie, den unge og kommunen.

Kommunen er nemlig til for at hjælpe – men hvis man ikke ved, hvor man skal gå hen, hvem man skal snakke med, og “hvordan man snakker”, kan hjælpen være svær at få.

Psykiatri Plus bygger bro mellem de to verdener og sørger for, at barnet/den unge ikke bliver tabt på gulvet, men får den hjælp og støtte, som de fortjener og har behov for.

Psykiatri Plus udarbejder statusudtalelser med udgangspunkt i handleplansmål. Den er altid gennemgået og godkendt af barnet/den unge og familien. Derudover deltager Psykiatri Plus i statusmøder.

Scroll to Top