OCD

OCD er en lidelse, der kan have en dybtgående indvirkning på en persons liv. Det kendetegnes ved uønskede og gentagne tvangstanker, der ofte fører til tvangshandlinger. OCD påvirker personer i alle aldersgrupper, og lidelsen kan vise sig i en varierende sværhedsgrad.

Hvad er OCD?

OCD står for ‘obsessive compulsive disorder’, som på dansk oversættes til ‘obsessiv-kompulsiv lidelse’. Det er en lidelse, som er karakteriseret ved gentagne og uønskede tanker (obsessioner) og/eller gentagne tvangshandlinger (kompulsioner).

Obsessioner er vedvarende og påtrængende tanker, billeder eller impulser, der ofte skaber angst eller ubehag. Obsessioner kan variere betydeligt fra person til person, men nogle typiske temaer involverer hygiejne/smitte, orden/symmetri, tvivl, perfektionisme, religiøse eller moralske bekymringer, aggressive eller seksuelle tanker.

Det er vigtigt at bemærke, at obsessioner kan variere i intensitet og karakter, og at de ofte medfører angst eller ubehag for personen, der oplever dem. Personer med OCD udfører typisk tvangshandlingeri et forsøg på at reducere eller afværge den angst eller det ubehag, der er forbundet med deres tvangstanker. Disse tvangshandlinger kan være alt fra overdreven rengøring, gentagelser i handlinger eller sætninger eller samling af genstande. Disse tvangstanker og -handlinger kan have betydelige konsekvenser for en persons livskvalitet og dagligdag, og det kræver ofte behandling for at håndtere symptomerne.

OCD udvikler sig typisk inden hos personer inden de fylder 25 år, men kan berøre personer i alle aldersgrupper og kan manifestere sig helt ned i 4-5 års alderen.

Omkring 2-3 procent af den danske befolkning lider af OCD, hvilket svarer til omtrent 100.000 indbyggere. Dog vides det præcise antal ikke, idet mange personer med OCD holder deres lidelse skjult grundet skam og frygten for at blive dømt.

Symptomer på OCD

Symptomer på OCD varierer fra person til person. De typiske symptomer på OCD er tvangstanker, tvangshandlinger, anspændthed, angst og/eller undvigende adfærd.

Tvangstanker (obsessioner):

 • Gentagne, påtrængende og ubehagelige tanker, ideer eller billeder, der gentager sig selv i sindet.
 • Disse tanker kan omhandle frygt for beskidthed, skade mod andre eller sig selv, ordens- eller symmetrikrav, tvivl om at have låst døre eller slukket for apparater, seksuelle eller religiøse tanker og meget mere.

Tvangshandlinger (kompulsioner):

 • Gentagne adfærdsmønstre eller handlinger, som personen udfører for at forsøge at afværge eller reducere angst eller ubehag forbundet med tvangstankerne.
 • For eksempel overdreven håndvaskning eller rengøring, gentagen kontrol af døre eller vinduer, gentaget tælling eller organiseren af genstande, ritualer omkring personlig hygiejne eller påklædning og så videre.

Angst:

 • Personer med OCD oplever ofte intens angst, ubehag eller følelser af tvang, når de forsøger at modstå at udføre deres tvangshandlinger eller når de er forhindret i at udføre dem.

Undvigende adfærd:

 • Personer med OCD vil typisk bruge betydelig tid på at forsøge at undgå situationer, der kan udløse tvangssymptomerne. Dette kan omfatte at undgå bestemte steder eller personer, der kan udløse obsessive tanker eller trang til tvangshandlinger.
 • Mange vil også undgå at udføre deres tvangshandlinger foran andre. Dette skyldes ofte en følelse af skam eller frygt for at blive dømt på grund af de ritualer, de udfører. Derfor udfører de ofte disse tvangshandlinger privat, såsom på deres værelse, når de er alene, for at undgå offentliggørelse af deres ritualer.

OCD-symptomer varierer i sværhedsgrad. Nogle mennesker kan have milde symptomer, mens andre kan opleve alvorlige begrænsninger i deres daglige liv på grund af OCD.

Typer af OCD

Der findes forskellige typer af OCD, som involverer forskellige temaer for tvangstanker og tvangshandlinger. De mest typiske temaer involverer:

Personer med denne type OCD har tvangstanker om, at de er beskidte eller forurenede. Dette fører til tvangsmæssig rengøring eller hygiejnevaner, hvor de gentagne gange vasker hænder eller rengør genstande.

Dette indebærer tvangstanker om at miste kontrol over ens handlinger eller frygt for at forårsage skade for sig selv eller andre. Tvangstanker kan fokusere på spørgsmål som eksempelvis, om man har husket at låse døren eller slukke for ovnen.

Dette indebærer vedvarende tvangstanker om et bestemt emne, såsom religion, seksualitet eller moral. Personer med denne type OCD bekymrer sig konstant om, hvorvidt de tænker på “forkerte” eller “uacceptable” ting.

Personer med denne type OCD er optaget af at opnå symmetri og perfekt orden i deres omgivelser. De kan bruge meget tid på at justere genstande eller rette ting op for at opnå den ønskede symmetri.

Dette involverer konstant tvivl og usikkerhed om beslutninger, selvom de er små og tilsyneladende ubetydelige. Personer med denne type OCD kan bruge meget tid på at genoverveje beslutninger.

Personer med denne type OCD har gentagne og forstyrrende tvangstanker om vold eller skade, som de kunne påføre andre. Dette kan føre til tvangshandlinger for at undgå at skade nogen.

Dette indebærer tvangstanker om seksuelle handlinger eller tanker, der anses for upassende eller skamfulde. Personer med denne type OCD kan føle skyld og skam i forbindelse med deres seksuelle tvangstanker.

Personer med denne type OCD har tvangstanker om deres helbred, sygdom eller smittefare. Dette kan føre til overdreven kontrol af kropslige symptomer eller hyppige besøg hos læger.

Lidelser forbundet med OCD

OCD er også ofte forbundet med andre psykiske lidelser, og det er ikke ualmindeligt at se såkaldte “komorbide” lidelser sammen med OCD. Nogle af de mest almindelige lidelser, der kan være tilknyttet OCD, inkluderer:

 • Angstlidelser: Dette kan omfatte generaliseret angstlidelse (GAD), socialangstlidelse eller paniklidelse. Mennesker med OCD oplever ofte en høj grad af angst, især når de står over for deres tvangstanker eller tvangshandlinger.
 • Depression: OCD kan føre til vedvarende stress og en følelse af håbløshed, hvilket kan resultere i depression.
 • Andre tvangsrelaterede lidelser: Dette kan omfatte kropslig dysmorfofobi (bekymring for ens udseende) eller trichotillomani (trækker hår ud). Disse lidelser deler nogle ligheder med OCD.
 • Spiseforstyrrelser: Visse spiseforstyrrelser, som f.eks. anoreksi og bulimi, kan også forekomme sammen med OCD, især hvis tvangshandlinger vedrører spiseadfærd.
 • Andre psykiske lidelser: Det er også muligt at opleve andre psykiske lidelser, såsom posttraumatisk stresslidelse (PTSD), sammen med OCD.

Det er vigtigt at forstå, at behandlingen af OCD ofte skal tage højde for disse komorbide lidelser, da de kan påvirke behandlingsstrategien og udfordringerne ved at håndtere OCD-symptomer.

P1038788

Årsager til OCD

Der findes ikke én specifik årsag til, hvorfor nogle personer udvikler OCD. Der er i stedet tale om en kombination af genetiske, neurobiologiske, psykologiske og miljømæssige faktorer:

Genetik: Forskning viser, at der ofte er en genetisk komponent i OCD. Hvis en person har nære slægtninge, der lider af OCD, er sandsynligheden for at udvikle lidelsen højere. Dette indikerer, at der er specifikke gener, der kan øge sårbarheden over for OCD. Disse gener påvirker sandsynligvis hjernens kemi og funktion.
Neurobiologi: Lav tilgængelighed af serotonin i hjernen er knyttet til OCD. Serotonin er en neurotransmitter, der spiller en vigtig rolle i reguleringen af humør og angst. Medicin kaldet selektive serotonin reuptake inhibitorer (SSRI’er) bruges ofte til at øge serotonin og reducere OCD-symptomer.

Psykologiske faktorer: Personer med OCD har ofte et højt niveau af angst og stress. De kan også have negative tanker om sig selv og frygt for, at noget forfærdeligt vil ske, hvis de ikke udfører deres tvangshandlinger eller tænker deres obskure tanker. Disse faktorer kan skabe en ond cirkel, hvor angst forstærker symptomerne.
Miljømæssige faktorer: Stressende livsbegivenheder, traumer eller opvækstbetingelser kan udløse eller forværre OCD-symptomer. Dette betyder ikke nødvendigvis, at miljøet forårsager OCD, men det kan spille en rolle i, hvordan symptomerne manifesterer sig.

Det er vigtigt at forstå, at OCD er en kompleks lidelse, og årsagerne kan variere fra person til person. Denne forståelse er dog afgørende for at udvikle effektive behandlinger, der kan hjælpe personer med OCD med at forbedre deres livskvalitet.

Hvordan stilles diagnosen OCD?

OCD diagnosticeres typisk af en kvalificeret psykiater eller psykolog gennem en grundig vurdering. Diagnosen stilles typisk på baggrund af omfattende kliniske vurderinger, der involverer samtaler med en læge eller psykolog samt nøje undersøgelse af den pågældende person. Hertil vil der ofte blive benyttet spørgeskemaer.

Det er værd at bemærke, at diagnosen OCD kan være kompleks på grund af variationen i symptomer og deres intensitet. Ligeledes kan det være en udfordring at stille diagnosen OCD, hvis personen har svært ved at beskrive deres symptomer. I disse tilfælde kan det være nødvendigt med en henvisning til en specialist inden for voksenpsykiatri, en psykolog eller en ambulant psykiatrisk afdeling med ekspertise inden for OCD, for at kunne få stillet den rette diagnose.

Livet med OCD

Livet med OCD kan være udfordrende. At have OCD kan være som at bære en usynlig byrde i ens daglige liv. Det er en tilstand, der præges af gentagne og påtrængende tanker og tvangshandlinger, og det kan have dyb indvirkning på, hvordan man oplever og lever sit liv.

OCD kan forstyrre stort set alle områder af livet. Det kan tage meget tid og energi at udføre tvangshandlinger, hvilket kan påvirke arbejde, skole og sociale relationer. Mange med OCD føler sig tvunget til at undgå situationer, der kan fremkalde tvangssymptomerne, og dette kan føre til social isolation og ensomhed.

Mange personer med OCD føler sig ofte flove eller skamfulde over deres lidelse. Dette skyldes ofte den irrationelle og gentagne karakter af deres tvangstanker og tvangshandlinger. De er klar over, at deres handlinger virker unormale eller overdrevne for andre, og dette kan føre til en følelse af skam og isolation. Disse følelser kan føre til frustration, angst og endda depression.

Derfor er det vigtigt at søge professionel hjælp og støtte, da OCD er en behandlelig tilstand. Med den rette behandling og støtte kan mange lære at håndtere deres symptomer og forbedre deres livskvalitet betydeligt.

Behandling af OCD

Behandlingen af OCD involverer normalt en kombination af terapi, medicin eller en kombination af begge. Her er de primære behandlingsmetoder:

 • Kognitiv adfærdsterapi: Denne terapiform er særlig effektiv til behandling af OCD. Inden for kognitiv adfærdsterapi arbejder man med at identificere og ændre de destruktive tankemønstre og adfærdsmønstre, der er forbundet med OCD. Terapeuten hjælper personen med at udfordre og ændre deres tvangstanker og reducere tvangshandlinger.
 • Medicin: I visse tilfælde kan medicin, såsom selektive serotonin-genoptagelseshæmmere (SSRI’er), hjælpe med at reducere symptomerne på OCD. Disse lægemidler påvirker hjernens neurotransmittere og kan hjælpe med at reducere tvangstanker og tvangshandlinger.
 • Kombination af terapi og medicin: Nogle mennesker med OCD drager fordel af en kombination af kognitiv adfærdsterapi og medicin. Dette kan tilpasses individuelt afhængigt af sværhedsgraden af OCD-symptomer.
 • Selvhjælp og støtte: Selvhjælpsmetoder og støtte fra pårørende kan også være en værdifuld del af OCD-behandlingen. At lære mere om OCD, deltage i støttegrupper eller søge støtte fra venner og familie kan hjælpe med at reducere følelsen af isolation og skam.

Behandlingen tilpasses normalt individuelt afhængigt af OCD’s sværhedsgrad og personens specifikke behov. Det er vigtigt at konsultere en kvalificeret sundhedsprofessionel for at få en nøjagtig diagnose og en behandlingsplan, der passer til den enkelte. OCD kan være en udfordrende lidelse, men med passende behandling og støtte er det muligt at opnå betydelig bedring og en forbedret livskvalitet.

Scroll to Top