Spiseforstyrrelse

En spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse, der påvirker en persons forhold til mad, krop og selvbillede.

Der findes flere typer af spiseforstyrrelser, som hver især kan have forskellige symptomer, årsager og behandlingsmuligheder.
Fælles for dem alle er dog, at spiseforstyrrelsen kan lede til alvorlige konsekvenser både fysisk og psykisk for den ramte.

Hvad er en spiseforstyrrelse?

En spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse, som påvirker en persons spisemønstre, holdninger til mad og kropsbillede. Personer med spiseforstyrrelser oplever ofte en forstyrret og forvrænget opfattelse af deres krop og mad. Dette kan føre til unormale spisevaner, overdreven bekymring omkring vægt og udseende samt alvorlige konsekvenser for den fysiske og psykiske sundhed.

Spiseforstyrrelser kan have alvorlige fysiske, psykiske og sociale konsekvenser. De kan påvirke både mænd og kvinder i forskellige aldre, men forekommer oftere blandt unge kvinder. Årsagerne til spiseforstyrrelser er komplekse og involverer en kombination af genetiske, psykologiske, sociale og miljømæssige faktorer.

Case: Hjælp til Sara og hendes familie

Det er selvsagt en stor belastning for forældre, når deres børn er syge. Og når børn er så syge, at de kræver opmærksomhed alle døgnets timer, vil de fleste forældre før eller siden komme til kort og have brug for hjælp. Sara er en ung pige som lider af en spiseforstyrrelse. 

Typer af spiseforstyrrelser

Der findes forskellige typer af spiseforstyrrelser, hvoraf de mest omtalte er anokresi nervosa, bulimi nervosa samt tvangsoverspisning. Lidelser såsom ortoreksi og megareksi er endnu ikke officielt anerkendt som en diagnose i internationale diagnostiske klassifikationssystemer som DSM-5 eller ICD-11, men betragtes som en form for kropsdysmorfi og spiseforstyrrelse, der kræver opmærksomhed og behandling.

Det er vigtigt at bemærke, at spiseforstyrrelser kan variere i sværhedsgrad og præsentation. Nogle mennesker kan også opleve symptomer og træk fra flere typer spiseforstyrrelser samtidigt. Diagnosen og behandlingen af spiseforstyrrelser bør udføres af en kvalificeret sundhedsperson, såsom en psykiater eller en psykolog, der specialiserer sig i spiseforstyrrelser.

Anoreksi nervosa er en alvorlig spiseforstyrrelse, der kendetegnes ved en vedvarende bekymring for ens vægt, vægtøgning og kropsform. Personer med anoreksi har en forvrænget opfattelse af deres egen krop og stræber efter at opretholde en unormalt lav kropsvægt.

Symptomerne på anoreksi inkluderer begrænsning af madindtagelse, overdreven motion, konstant vejrtrækningskontrol og en obsessiv fokusering på kalorier og ernæring. Personer med anoreksi kan udvikle usunde spisevaner som at undgå bestemte fødevaregrupper, faste i lange perioder eller spise meget små mængder mad. De kan også have en intens frygt for at tage på i vægt, selvom de allerede er undervægtige.

Udover de fysiske symptomer, såsom ekstrem vægttab, kan anoreksi også have alvorlige konsekvenser for den fysiske og mentale sundhed. Det kan føre til ernæringsmæssige mangler, dehydrering, hjerteproblemer, knogleskørhed, forstyrret menstruationscyklus, depression og social isolation.

Bulimi nervosa er en alvorlig spiseforstyrrelse, der er kendetegnet ved gentagne episoder af overspisning efterfulgt af kompenserende adfærd for at forhindre vægtøgning. Personer med bulimi bekymrer sig om deres vægt og kropsform, og de har svært ved at opretholde en stabil spiseadfærd.

Symptomerne på bulimi inkluderer gentagne episoder af overspisning, hvor en stor mængde mad indtages på kort tid og følges af en følelse af mistet kontrol. Efter overspisningen føler personen skyld og skam, hvilket fører til kompenserende adfærd såsom opkastning, overdreven motion, brug af afføringsmidler eller faste. Disse adfærdsmønstre gentages regelmæssigt og kan have negative konsekvenser for den fysiske og mentale sundhed.

Ud over symptomer såsom vægtudsving, dehydrering og maveproblemer kan bulimi også have alvorlige konsekvenser for den fysiske og psykiske trivsel. Det kan medføre elektrolytubalance, tandskader, esophagusproblemer, forstyrrelse af menstruationscyklus, depression og angst.

Tvangsoverspisning, også kendt som overspisningslidelse eller Binge Eating Disorder (BED), er en spiseforstyrrelse, der er karakteriseret ved gentagne episoder af tvangsmæssig overspisning uden de kompenserende adfærdsmønstre, der ses ved bulimi. Personer med tvangsoverspisning oplever en følelse af mistet kontrol over deres spisning, og de har svært ved at stoppe, selv når de føler sig fysisk utilpas eller mætte.

Symptomerne på tvangsoverspisning inkluderer at spise store mængder mad på kort tid, en følelse af tab af kontrol over spisningen og en intens følelse af skyld, skam eller forlegenhed efterfølgende. Personer med tvangsoverspisning kan opleve gentagne episoder af overspisning, som kan forekomme hyppigt og regelmæssigt.

Tvangsoverspisning kan have negative konsekvenser for både den fysiske og den mentale sundhed. Det kan føre til vægtøgning, som igen kan forværre følelsen af utilfredshed med kroppen og lavt selvværd. Personer med tvangsoverspisning kan også opleve følelsesmæssige udfordringer såsom depression, angst og social isolation.

Ortoreksi beskriver en tilstand, hvor en person bliver besat af sundhedsmæssige aspekter ved kost og ernæring. Personer med ortoreksi har en overdreven og ukontrolleret trang til at spise “rigtigt” og undgå fødevarer, som de opfatter som usunde eller skadelige.

Mennesker med ortoreksi kan bruge meget tid og energi på at planlægge, forberede og kontrollere deres kost. De kan være ekstremt opmærksomme på ingredienser, kalorier, næringsværdi og produktionsmetoder. De kan også begrænse deres madindtag til et snævert udvalg af “rene” eller “sunde” fødevarer og undgå sociale situationer, hvor de ikke har kontrol over madlavningen.

Megareksi, også kendt som muskeldysmorfi, er en form for kropsdysmorfi, der er karakteriseret ved en overdreven besættelse af at være for tynd eller for svag, samt en besættelse af muskelopbygning og en overdreven trang til at have en stor og veltrænet krop.

Mennesker med megareksi har en forvrænget opfattelse af deres egen krop og ser sig selv som mindre muskuløse, svagere eller mindre veltrænede, end de egentlig er. De bruger mange timer på at træne og fokusere på at opbygge muskler og opnå en krop, der lever op til deres idealbillede. De kan også være besatte af kosten og tælle kalorier eller overvåge deres kost meget nøje for at opnå en bestemt kropssammensætning.

Årsager til spiseforstyrrelser

Der er flere faktorer, der kan bidrage til udviklingen af spiseforstyrrelser. Blandt de almindelige årsager finder vi biologiske, psykologiske, sociale og miljømæssige faktorer.

Biologiske faktorer spiller en rolle, da der kan være genetiske og biologiske komponenter, der gør nogle mennesker mere sårbare over for at udvikle en spiseforstyrrelse end andre. Disse faktorer kan påvirke risikoen for at udvikle en spiseforstyrrelse.

På den psykologiske front kan lavt selvværd, perfektionisme, angst, depression og problemer med selvbillede være medvirkende årsager til spiseforstyrrelser. Nogle mennesker bruger spiseforstyrrelser som en måde at håndtere eller kontrollere negative følelser og stress på.

Sociale faktorer spiller også en væsentlig rolle. Samfundsmæssige forventninger til udseende, kropsidealer og pres fra medierne kan øge risikoen for spiseforstyrrelser. Familie- og forholdsmæssige faktorer kan ligeledes også være en medvirkende faktor, såsom problemer i familien, traumatiske oplevelser eller konflikter.

Miljømæssige faktorer kan også bidrage til udviklingen af spiseforstyrrelser. Bestemte kostvaner eller restriktive kostregimer kan øge risikoen. Oplevelser som mobning, misbrug eller traumer kan også spille en rolle.

Det er vigtigt at bemærke, at spiseforstyrrelser normalt er resultatet af et komplekst samspil mellem flere faktorer, og årsagerne kan variere fra person til person. Det er også vigtigt at huske, at spiseforstyrrelser er alvorlige psykiske lidelser, der kræver professionel behandling og støtte.

Tegn på spiseforstyrrelse

Tegn på en spiseforstyrrelse kan vise sig på forskellige måder afhængig af hvilken spiseforstyrrelse, det drejer sig om.
Nogle typiske tegn og adfærdsmønstre kan inkludere:

 • Udtalt vægttab eller vægtøgning uden nogen åbenbar årsag.
 • Konstant bekymring omkring mad, vægt, kalorier og krop.
 • Restriktive spisevaner, såsom undgåelse af bestemte fødevaregrupper eller ekstrem kaloriebegrænsning.
 • Hyppig vægtkontrol og overdreven fokus på kropsvægt eller kropsform.
 • Overspisning eller tvangsoverspisning, hvor man mister kontrollen over mængden af mad, der indtages.
 • Brug af kompensatoriske adfærdsmønstre efter måltider, såsom opkastning, misbrug af afføringsmidler eller overdreven motion.
 • Trækker sig tilbage fra sociale aktiviteter, der involverer mad.
 • Øget interesse for madlavning, opskrifter eller ernæring, uden at det er relateret til arbejde eller hobby.
 • Humørsvingninger, depression eller angst.
 • Fysisk træthed, svaghed eller nedsat koncentrationsevne.
 • Ændringer i søvnvaner eller isolation fra venner og familie.


Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle, der lider af en spiseforstyrrelse, vil udvise alle disse tegn, og symptomerne kan variere fra person til person.

P1038177

Livet med spiseforstyrrelse

Livet med en spiseforstyrrelse kan være enormt udfordrende og præget af fysiske, følelsesmæssige og sociale konsekvenser. En spiseforstyrrelse påvirker nemlig ikke kun en persons forhold til mad og krop, men har også dybtgående indvirkning på deres generelle velbefindende og daglige funktion.

Personer med spiseforstyrrelser oplever ofte en intens og vedvarende bekymring omkring mad, vægt og krop. De kan have en forvrænget opfattelse af deres kropsstørrelse og form, hvilket kan føre til lavt selvværd og dårligt selvbillede. Dette kan medføre en konstant stræben efter at opnå en “idealvægt” eller kropsform, som ofte er umulig at opnå.

Spiseforstyrrelser kan have alvorlige fysiske konsekvenser. For eksempel kan langvarig undervægt påvirke vitale organer som hjerte, knogler og reproduktive systemer. Mangel på ernæring kan også føre til hormonelle ubalancer, muskelsvaghed, nedsat immunforsvar og forstyrret menstruationscyklus hos kvinder.

Den følelsesmæssige belastning ved en spiseforstyrrelse er betydelig. Personer med spiseforstyrrelser kan opleve intense følelser af skyld, skam og angst omkring mad og spisning. De kan føle sig fanget i en ond cirkel af kontrol og tab af kontrol over deres spiseadfærd. Dette kan føre til isolation, ensomhed og nedsat livskvalitet.

Sociale relationer kan også blive påvirket af en spiseforstyrrelse. Personer med spiseforstyrrelser kan trække sig tilbage fra sociale aktiviteter, der involverer mad, og undgå at spise sammen med andre. De kan også opleve vanskeligheder med at opretholde sunde og nærende relationer, da spiseforstyrrelsen kan dominere deres tanker og handlinger.

Spiseforstyrrelse behandling

Behandlingen af en spiseforstyrrelse involverer ofte en kombination af forskellige tilgange og specialister for at sikre en helhedsorienteret og effektiv behandlingsplan. Her er det vigtigt at søge professionel hjælp fra erfarne fagfolk, der har ekspertise inden for spiseforstyrrelser.

En vigtig del af behandlingen er psykoterapi, der kan hjælpe personen med at forstå de underliggende årsager til spiseforstyrrelsen og udvikle sunde tanker og adfærdsmønstre omkring mad, vægt og krop. Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en af de mest anvendte terapiformer og fokuserer på at ændre negative tanker og adfærd forbundet med spiseforstyrrelsen.

En anden vigtig del af behandlingen er ernæringsrådgivning. En ernæringsekspert kan hjælpe med at genopbygge et sundt forhold til mad og lære personen om næringsrig kost og vigtigheden af ​​at opretholde en sund kropsvægt.

Lægelig overvågning kan også være en del af behandlingen, især hvis personen oplever fysiske komplikationer som følge af spiseforstyrrelsen. Lægen kan evaluere og overvåge den fysiske sundhed, ordinere medicin om nødvendigt og give nødvendig medicinsk støtte under helingsprocessen.

Familiebaseret behandling kan også være effektivt – især for unge med spiseforstyrrelser. Dette involverer familien som en aktiv del af behandlingen og fokuserer på at opbygge et støttende og sundt miljø omkring mad og spisning.

Gruppebehandling og støttegrupper kan også være gavnligt, da de giver mulighed for at dele erfaringer og få støtte fra andre, der har eller har haft spiseforstyrrelser. At være en del af en gruppe kan bidrage til at mindske følelsen af isolation og ensomhed, der ofte er forbundet med spiseforstyrrelser.

Det er vigtigt at forstå, at behandlingen af en spiseforstyrrelse er en individuel proces, og at det kan tage tid at opnå bedring. Det er vigtigt at være tålmodig og vedholdende i behandlingsforløbet og have realistiske forventninger.

Hvis du eller en du kender kæmper med en spiseforstyrrelse, er det vigtigt at søge hjælp fra en professionel behandler eller din læge. Behandlingen kan hjælpe med at genoprette et sundt forhold til mad og krop og give dig mulighed for at leve et mere tilfredsstillende og balanceret liv.

Scroll to Top