Mentorstøtte

Mentorstøtte: Støtte til uddannelse og jobfastholdelse

Mentorstøtte spiller en afgørende rolle i at støtte både uddannelse og jobfastholdelse. Denne form for støtte giver individuel vejledning og hjælp til at opnå og bevare en uddannelse eller et job.
Få mere indsigt i, hvordan mentorskab bidrager til personlig og faglig udvikling.

Hvad er mentorordningen?

Mentorordningen er et tilbud om personlig vejledning og støtte, hvor en mentor arbejder tæt sammen med den enkelte for at hjælpe dem med at opnå deres uddannelsesmæssige eller karrieremæssige mål.

Mentorordningen er designet til at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor man kan få støtte, rådgivning og praktisk hjælp til at overvinde eventuelle udfordringer på vejen mod uddannelse eller job.

LAB
Mentorstøtte er en central del af LAB (Lov om Aktiv Beskæftigelse) § 167, der sigter mod at hjælpe individer med at opnå eller fastholde uddannelse og beskæftigelse.

Kontakt os alle dage fra 06.00-20.00

Tlf. 70 210 211

Hvordan kan Psykiatri Plus hjælpe med mentorordningen?

Psykiatri Plus kan bidrage til mentorordningen ved at tilbyde skræddersyet støtte og vejledning til enkeltpersoner, der har behov for mentorstøtte. Vores erfarne fagfolk, herunder terapeuter og rådgivere, kan fungere som mentorer og arbejde tæt sammen med den enkelte for at identificere mål, udvikle strategier og tilbyde praktisk støtte.

Vi tilpasser vores tilgang til den enkeltes behov og mål og sikrer, at de får den nødvendige støtte til at opnå succes på uddannelses- eller arbejdsmarkedet.
Hver mentorordning kan dog have sine egne specifikke kriterier og betingelser, så det er vigtigt at undersøge de relevante retningslinjer og bestemmelser.

Hvem har ret til mentorordning?

Retten til mentorstøtte er normalt fastlagt i lovgivningen, der regulerer den pågældende mentorordning.
Generelt set kan personer, der har behov for ekstra støtte til at opnå eller fastholde en uddannelse eller beskæftigelse, være berettiget til mentorstøtte.

Dette kan omfatte personer med fysiske eller psykiske handicap, personer med indvandringsbaggrund, unge i risiko for frafald fra uddannelse eller arbejdsløse med behov for støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Hver mentorordning kan dog have sine egne specifikke kriterier og betingelser, så det er vigtigt at undersøge de relevante retningslinjer og bestemmelser.

Hvordan hjælper vi dig bedst muligt?
  • Udfyld kontaktformularen hvis vi skal starte et samarbejde
  • Ring til os alle dage fra kl. 06.00-20.00 på tlf. 70 210 211
  • Send os en mail på info@psykiatriplus.dk

Hvordan fungerer mentorordningen?

Her er nogle konkrete eksempler på, hvordan en mentor kan bistå med individuel vejledning, praktisk hjælp, netværksopbygning, motivation og opfølgning:

Individuel støtte og vejledning: En mentor mødes regelmæssigt med den enkelte for at tilbyde individuel støtte og vejledning. Dette kan omfatte samtaler om karrierevalg, uddannelsesmuligheder, jobsøgningsteknikker og personlig udvikling.

Hjælp til praktiske opgaver: Mentoren kan assistere med praktiske opgaver relateret til uddannelse eller job, såsom at hjælpe med at forberede CV’er og ansøgninger, træne til jobsamtaler eller organisere studieplaner.

Opbygning af netværk: Mentoren kan hjælpe den enkelte med at opbygge og udvide deres professionelle netværk ved at tilbyde introduktioner til relevante kontakter og ressourcer.

Motivation og støtte: Mentoren fungerer som en støttende og motiverende partner, der hjælper med at holde den enkelte fokuseret på deres mål og opmuntre dem til at overvinde eventuelle forhindringer eller udfordringer undervejs.

Opfølgning og evaluering: Mentoren følger løbende op med den enkelte for at vurdere deres fremskridt, identificere eventuelle behov for ændringer i handlingsplanen og fejre opnåede resultater. Denne løbende evaluering sikrer, at mentorordningen forbliver effektiv og tilpasset den enkeltes behov.

Scroll to Top