§4 stk. 4 Akut anbringelse

Akut anbringelse er en afgørende foranstaltning inden for socialt arbejde, der træffes i presserende situationer, hvor et barn er i alvorlig fare. Tidligere reguleret under § 4 stk. 4, i Serviceloven, er akut anbringelse nu dækket af § 12, stk. 3 i Barnets Lov. Denne ændring har til formål at præcisere og styrke beskyttelsen af barnet i kritiske situationer. 

Vi støtter ved akut anbringelser

Når der opstår et akut behov for at placere et barn eller en ung, og der ikke kan findes et egnet godkendt tilbud,
kan vi træde til og hjælpe i op til 3 uger hvor vi sikre en så stabil og skånsom akut anbringelse som muligt.
Socialtilsynet kan derudover træffe afgørelse om, at det ikkegodkendte tilbud anvendes i yderligere 3 uger – her støtter vi også op omkring barnet/den unge.
Dette giver myndighederne tid til at finde den perfekte placering og undgå forhastede beslutninger eller unødvendige skift for barnet eller den unge.

Det er vigtigt at sikre så få skift som muligt, da barnet/den unge i forvejen er i en yderst sårbar situation. Læs mere om alle vores ydelser for børn her.

Kontakt os alle dage fra 06.00-20.00

Tlf. 70 210 211

Hvad betyder akut anbringelse?

Akut anbringelse af børn er en retslig foranstaltning, der anvendes, når et barn befinder sig i en akut og udsat situation, hvor der er risiko for alvorlig fare for barnets trivsel, udvikling eller liv.

Formålet med akut anbringelse er at sikre barnets umiddelbare sikkerhed og trivsel ved midlertidigt at placere barnet i pleje hos en plejefamilie, på et opholdssted eller på en anden egnet institution.

Denne foranstaltning træffes normalt af de sociale myndigheder eller af en børne- og ungepsykiatrisk afdeling. Akut anbringelse kan være nødvendig i tilfælde af akut omsorgssvigt, vold, misbrug eller andre kritiske situationer, hvor barnet har brug for øjeblikkelig beskyttelse og omsorg.

Det er vigtigt at sikre, at barnet modtager den nødvendige støtte og opfølgning efter akut anbringelse for at fremme dets trivsel og velbefindende.

Case: Med kort varsel skulle Marie fjernes fra sit hjem

Da en pige med selvskadende adfærd og trusler om selvmord skulle tvangsfjernes, trådte vi til med kort varsel, og fik samlet et team af kvalificerede medarbejdere som stod til rådighed for at bostedet, hvor pigen skulle flytte til,  kunne yde den rette støtte.

Ændring fra § 4 stk.4 til § 12 stk. 3 i Barnets Lov

Akut anbringelse, tidligere reguleret under § 4, stk. 4, i Serviceloven, er en foranstaltning, der træffes for at sikre barnets umiddelbare sikkerhed og trivsel i kritiske situationer. Denne bestemmelse gav myndighederne beføjelse til at træffe øjeblikkelige foranstaltninger, herunder midlertidig fjernelse af barnet fra dets hjem, når der er risiko for alvorlig fare for barnets trivsel, udvikling eller liv.

I 2024 blev denne bestemmelse lagt under Barnets Lov – § 12, stk. 3. 

Den nye § 12, stk. 3, fastslår stadig, at barnet kan anbringes akut uden for hjemmet, hvis der er risiko for alvorlig fare for barnets trivsel, udvikling eller liv. 

Begge bestemmelser understreger vigtigheden af at handle hurtigt og effektivt i akutte situationer, hvor barnets sikkerhed er truet. Akut anbringelse er en afgørende foranstaltning for at sikre, at barnet får den nødvendige beskyttelse og omsorg, indtil der kan træffes yderligere foranstaltninger for dets trivsel og velbefindende.

Hvordan hjælper vi dig bedst muligt?

  • Udfyld kontaktformularen hvis vi skal starte et samarbejde
  • Ring til os alle dage fra kl. 06.00-20.00 på tlf. 70 210 211
  • Send os en mail på info@psykiatriplus.dk
Scroll to Top