Case: Psykiatri Plus støtter børn ved tvangsfjernelser

Da en pige med selvskadende adfærd og trusler om selvmord skulle tvangsfjernes, stillede Psykiatri Plus med meget kort varsel et team af kvalificerede medarbejdere til rådighed for at bostedet kunne yde den rette støtte.

Et bosted stod til at skulle modtage Marie på grund af voldsom mistrivsel i hjemmet. Denne mistrivsel kom blandt andet til udtryk ved selvskadende adfærd og trusler om at begå selvmord. Bostedet kontaktede Psykiatri Plus, for at sikre at der var de bedste forudsætninger for at modtage pigen, der krævede 1:1 støtte med kort varsel.

Når børn tvangsfjernes, effektueres beslutningen typisk med det samme, og da sagen var lagt op til Børn- og Ungeudvalget i Maries hjemkommune kl. 15 samme dag, havde Psykiatri Plus kun få timer til at samle det helt rigtige team af kompetencer. Indsatsen krævede blandt andet viden om selvskadende adfærd og suicidale overvejelser hos børn og unge.

Det lykkedes i løbet af fire timer at samle et mindre team af fagligt kvalificerede medarbejdere, og teamet var parat til at træde til inden det afgørende møde til at yde støtte og rådgivning 24/7.

Hverken Marie eller hendes pårørende dukkede op til mødet, og da forvaltningens indstilling til tvangsfjernelse blev fulgt af udvalget, blev politiet sat på sagen og begyndte at lede efter Marie.
Familien var ikke at finde på hjemadressen, og Marie mødte heller ikke op på det bosted, hvor hun skulle anbringes.
Et medlem af teamet fra Psykiatri Plus blev bedt om at holde sig standby ved telefonen i eget hjem, så der kunne rykkes hurtigt, hvis Marie skulle dukke op. Marie dukkede op senere den aften kl. 23 på bostedet, og medarbejderen fra Psykiatri Plus var fremme 45 minutter senere og kunne således bistå både personalet på bostedet og Marie i det første svære møde.

I de efterfølgende dage var teamet tæt på Marie for at støtte hende i en vanskelig tid.

I Psykiatri Plus arbejder vi med sårbare mennesker. Derfor er deres historier anonymiseret. 

Du kan også læse om

Scroll to Top