Case: Høj faglighed skaber sikkerhed

Takket være en høj grad af faglighed lykkedes det en medarbejder fra Psykiatri Plus at afværge en situation på et plejecenter, som kunne være blevet fatal.

Det var en ellers helt almindelig arbejdsdag på det plejecenter, hvor medarbejderen fra Psykiatri Plus var ansat til at yde 1:1-støtte til en beboer. Under ophold i beboerens bolig, hørtes pludseligt tumult fra fællesrummet uden for.
”Jeg gik ud for at se, om der var brug for assistance. Det viste sig, at en anden af plejehjemmets beboere stod og truede det faste personale med en kniv. Personalet søgte i sikkerhed, og beboeren med kniven blev efterladt alene i fællesrummet. Han var i tydelig affekt,” fortæller medarbejderen fra Psykiatri Plus.

Han foretog en hurtig analyse af situationen og fik herefter afledt beboerens opmærksomhed verbalt i en sådan grad, at kniven kunne tages forsigtigt fra ham. Ved hele tiden at tale til beboeren i et roligt tonefald, blev beboeren talt ned, og situationen kom under kontrol. Medarbejderne kunne således vende tilbage til fællesrummet og fortsætte deres arbejde.

Man handler på sin faglighed
Dagen efter ringede forstanderen fra plejecentret til Psykiatri Plus for at takke for medarbejderens faglighed og hurtige ageren i en potentielt farlig situation. Alternativet til medarbejderens måde at løse situationen på, kunne have været, at man havde været nødsaget til at tilkalde politiet, og det kunne have medført yderligere dramatik for både beboere og medarbejdere.
Medarbejderen fra Psykiatri Plus havde imidlertid ikke delt sin oplevelse sin arbejdsgiver, så Psykiatri Plus ringede til ham for at høre, hvad der var sket, og om han havde behov for støtte til at bearbejde det skete.

”Jeg havde ikke sagt noget, for jeg betragtede det ikke som noget særligt,” fortæller Psykiatri Plus-medarbejderen.
”Det er hverdag i psykiatrien at håndtere det uforudsete. Det er selvfølgelig og heldigvis ikke ofte, at man står i en situation som den pågældende, hvor en borger truer med en kniv, men vi er vant til at foretage meget hurtige vurderinger af forskellige typer situationer. I denne var det min vurdering, at jeg kunne afværge situationen på en stille og rolig måde ved at aflede beboerens opmærksomhed og uden at bringe hverken min egen eller andres liv i fare. Det lykkedes heldigvis.”

I Psykiatri Plus arbejder vi med sårbare mennesker. Derfor er deres historier anonymiseret.

Du kan også læse om

Scroll to Top