Voksne og Ældre

Vi træder til, når livet gør mest ondt

Er den psykiatriske indsats kompleks, er vi din samarbejdspartner

Vi er specialister inden for socialpsykiatrien, hvor vi hjælper og gør en forskel for de mest udsatte og sårbare mennesker i Danmark.

Har I brug for en samarbejdspartner?
Vi er en specialiseret samarbejdspartner til det offentlige og private, og vi træder til, når der ofte ikke er andre muligheder, eller når indsatsen er så kompleks inden for det psykiatriske felt, at der skal en helhedsorienteret løsning til der løfter borgeren og det omkringliggende miljø.

Vi samarbejder med 84 kommuner i hele landet
0
24 års solid erfaring med socialpsykiatrien
0
Hele 97% af vores kunder anbefaler os
0

Har I brug for hjælp til en specialiseret indsats?

Vi hjælper jer fx med at få skabt ro omkring en borger som kræver en særlig psykiatrisk specialiseret tilgang. 

Vi løser

 • Enkelt/Akutvagter
 • Specialiserede længerevarende indsatser 
 • Faste teams på 1:1 støtte
 • Fast vagt

Kontakt os alle dage fra 06.00-20.00

Tlf. 70 210 211

Hvor løser vi indsatserne?

Har I brug for at få dækket en vagt her og nu med en vikar?
Måske en fast vagt på en urolig patient? Eller mangler I personale til en psykiatrisk sårbar og udsat borger?

Vi kan også indgå som en del af normeringen på afdelingen.
Vi dækker akutvagter på somatiske og psykiatriske hospitalsafdelinger i hele landet.

Book vagter HER

Vi samarbejder med landets kommuner, hvor borgerens behov for hjælp skal ske i hjemmet. Her fastsætter vi et team af fast personale til at sikre tryghed og skabe relation til borgeren. Det kan bl.a. være som § 85 støtte og andre relevante §’er som borgeren er tildelt. Indsatsen kan variere alt fra få timer til døgndækning i alle vagtlag. Vi tilbyder også 2:1 på opgaverne. Herunder også respiratoriske opgaver i eget hjem. 

Vi samarbejder med både offentlige og private bosteder, botilbud og opholdssteder.
Her er det ofte § 107 og § 108, der er gældende for den enkelte borger, hvor vi understøtter en enkelt beboer med særlig støttebehov. Vi kan også indgå som en del af normeringen eller ved ny beboers ankomst som 1:1 støtte. 
Der kan være tale om beboere med forskelige diagnoser inden for psykiatrien, udviklingshæmmede og senhjerneskader mm. 

Vi samarbejder med både offentlige og private plejecentre og plejehjem. Vi hjælper særligt med indsatser med borgere, der har en udadreagerende adfærd, misbrug, senhjerneskader eller som er demensramte. Vi er enten støtte til en enkelt beboer, eller indgår som en del af personalenormeringen på en hel afdeling. Særligt ved  skærmningsindsatser hvor beboeren kan være udadreagerende.

Læs vores case om Jørgen som var ramt af alzheimers og boede på plejehjem

Domsanbragte på sikrede institutioner – offentlige og private. 

Borgeren er på en sikret institution, når vedkommende er til fare for sig selv eller andre, eller fordi de på anden vis har behov for socialpædagogisk behandling. Vi støtter det faste personale, når der fx er ekstra behov for pædagogisk indsats eller specialiseret psykiatrisk indsats, eller vi kan indgå som en del af personalenormeringen.  

 • P1023534
  § 83
  Praktisk hjælp og pleje

  Er der brug for praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet? Vi kan træde til og varetage opgaver som fx personlig pleje, rengøring i hjemmet og andet praktisk hjælp til borgere med særlige behov, som har svært ved selv at udføre de forskellige opgaver.

  Læs om § 83

 • P1024374
  § 84
  Afløsning

  Er der brug for afløsning i en kortere eller længere periode?

  Vi kan træde til og give den aflastning, der er behov for. Der tages hensyn til den enkeltes behov, ønsker og ressourcer. Afløsning foregår i hjemmet. 

  Læs mere om § 84

 • P1024416
  § 85
  Bostøtte i eget hjem

  Bostøtte i eget hjem er for borgere med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

  Ifølge servicelovens §85 har disse borgere ret til støtte fra kommunen til genoptræning, omsorg, støtte og udvikling af færdigheder.

  Læs mere om § 85

 • P1024480
  § 97
  Ledsagerordning

  Ledsagerordning for voksne er til borgere, som er mellem 18-67 år, og som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Formålet med en ledsagerordning er at kunne tilbyde borgere med særlige behov et meningsfuldt og berigende liv og give dem mulighed for at deltage i frivillige aktiviteter og sociale sammenkomster.

  Alle mennesker har behov for at komme ud fra sit hjem og tage til frisøren, ud at shoppe, gå til en hobby, besøge venner og familie eller noget andet.

  Læs mere om § 97

 • P1038959
  § 103
  Beskyttet beskæftigelse

  Vi kan hjælpe med at støtte de borgere, som ikke på almindelig vis kan opnå, eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 

  Læs om § 103 

 • P1023822
  § 104
  Aktivitets- og samværstilbud

  Aktivitet- og samværsbevilling kan dække meget bedt. Vi træder til for at fremme trivslen og livskvalitet samt forebygge social isolation og ensomhed. 

  Læs om § 104 

 • P1023928
  Faglige observationer

  Har I brug for faglige observationer på en borger?

  I Psykiatri Plus kan vi fx bistå kommunens sagsbehandlere med faglige observationer og beskrivelser i forbindelse med fx udarbejdelse af VUM-udredninger eller andre beskrivelser og vurderinger af borgerens funktionsniveau, ressourcer og støttebehov.

  Læs om vores faglige observationer

 • P1037993
  Praksisnær kompetenceudvikling

  Vi møder borgerne med respekt

  I Psykiatri Plus har vi fokus på kontinuerligt at tilbyde samarbejdspartnere faglig relevant praksisnær kompetenceudvikling.

  At arbejde indenfor social- og psykiatriområdet fordrer faglige, relationelle og personlige kompetencer i forhold til mestring af opgaveløsning indenfor de forskellige målgrupper af borger, typer af opgaver og evt. specialistkompetencer.

  Læs om praksisnær kompetenceudvikling

 • Privatlivspolitik
  LAB §167
  Mentorstøtte

  Mentorstøtte spiller en afgørende rolle i at støtte både uddannelse og jobfastholdelse. Vi støtter udsatte borgere med mentorordning.

  Læs om Mentorordning

Vi sikrer dig det korrekte match til borgeren

1200 medarbejdere
Med mere end 1200 vikarer og medarbejdere, der er tilknyttet Psykiatri Plus, kan vi sikre dig det korrekte match til borgeren. 
Vores medarbejdere har en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse eller anden faglig relevant erfaring samt minimum 2 års psykiatrisk erfaring. I gennemsnit har vores medarbejdere 14 års erfaring fra det psykiatriske område. 

Psykiatri Plus har overenskomst med DSR, FOA, SL og andre relevante fagforbund. Løn og personaleforhold gør sig derfor gældende inden for de forskellige overenskomster.

Der er en række forudsætninger, som gør sig gældende for, om vi kan ansætte en medarbejder hos os:

 • Straffeattest er altid opdateret
 • Faglig bestået uddannelse, eller anden relevant dokumentation i form af kursusbeviser mm.
 • Værdier og menneskesyn afspejler de værdier vi har hos Psykiatri Plus

Hvem sender vi ud til dig?

Vores sygeplejersker har et højt faglig niveau qua deres uddannelsesniveau og ikke mindst erfaring fra  både behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. 

Vores social- og sundhedsassistenter har stor erfaring inden for psykiatrien. Særligt fra socialpsykiatrien men også fra behandlingspsykiatrien på landets sygehuse. De har stor erfaring med borgere i eget hjem, på bosteder og plejecentre.

Vores social- og sundhedshjælpere har stor erfaring inden for socialpsykiatrien. Deres erfaring er særligt med borgere i eget hjem, på plejecentre og bosteder.

Socialpædagoger har en særlig tilgang til borgere med psykiske udfordringer og en psykisk diagnose. Socialpædagoger har erfaring fra fx opholdssteder, bosteder, kriminalforsorgen eller misbrugscentre. De er specialiseret inden for voksen- og ældreområdet.  

Vores psykiatrimedarbejdere har det tilfælles, at de har et indgående kendskab til og erfaring med arbejdet med borgere med psykiske sygdomme og sociale udfordringer. Til forskel fra vores andre medarbejdere har vores psykiatrimedarbejdere ikke nødvendigvis en relevant uddannelsesbaggrund.

De bliver derfor ansat på baggrund af en solid erfaring inden for psykiatrien. For at komme i betragtning til jobbet skal man have mindst 2 års dokumenteret erfaring inden for psykiatrien, ligesom man skal igennem en længere screeningsproces, hvor alle ens kompetencer og kursusbeviser kortlægges.

Processen

Du er i trygge hænder, når vi går til indsatsen

Du får en tryg og kompetent proces 

 • Behov opstår: Har I ansvaret for en borger, som kræver specialiseret psykiatrisk hjælp? Så står vi klar til at tage en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer bedst muligt i den situation I står i. 
 • Kompetencer: Ud fra konkret behov sammensætter og matcher vi det team, der skal varetage opgaven og borgeren. Det kan være faggruppe, kompetencer og erfaring inden for et specifikt område.
 • Teamet: Medarbejderne får grundig introduktion til opgaven – det er vigtigt for, at vi sikrer et match mellem medarbejdernes kompetencer og opgavens kompleksitet, og at opstarten af opgaven er sikret, for at opnå en succesfuld pleje og omsorg.
 • Statusmøder: Der kan afholdes løbende statusmøder med jer, afhængig af opgavens omfang og behov.
 • Dokumentation: Der dokumenteres løbende på opgaven ud fra indsatsmål, delmål og status, som er opsat for borgerens udvikling.
 • Afslutning: Ved opgavens afslutning runder vi hele forløbet af med en dialog mellem dig som kunde og din kundekonsulent.
Processen

Du er i trygge hænder, når vi går ind i indsatser

step1

1.

Behovet opstår

Har I ansvaret for en borger, som kræver specialiseret psykiatrisk hjælp? Så står vi klar til at tage en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer bedst muligt i den situation I står i. 

step4

4.

Statusmøder og handleplan

Der kan afholdes løbende statusmøder med jer, afhængig af indsatsens omfang og behov.

step2

2.

Møde: Opgavebeskrivelse

Ud fra konkret behov sammensætter og matcher vi det team, der skal varetage indsatsen. Det kan være faggruppe, kompetencer og erfaring inden for et specifikt område.

step5

5.

Dokumentation

Der dokumenteres løbende ud fra indsatsmål, delmål og status, som er opsat for borgerens udvikling.

step3

3.

Team sammensættes

Medarbejderne får grundig introduktion til indsatsen – det er vigtigt for, at vi sikrer et match mellem medarbejdernes kompetencer og indsatsens  kompleksitet, og at opstarten er sikret, for at opnå en succesfuld pleje og omsorg.

step6

6.

Afslutning og Exitsamtale

Ved indsatsens afslutning runder vi hele forløbet af med en dialog mellem dig som kunde og din konsulent.

Hvordan får vi succes med en indsats?

Hver dag hjælper vi mange udsatte og sårbare mennesker, som kæmper med psykisk sygdom og sociale problemer. Vi arbejder altid ud fra en helhedsorienteret tilgang til borgeren.

Hvad kan du forvente?
Du kan forvente, at vi hos Psykiatri Plus altid har fokus på at skabe tryghed omkring den enkelte borger, og ud fra indsatsmål og delmål.

Vores arbejde
Vi arbejder bl.a. med Low Arousal som konflikthåndteringsmetode og har fokus på løsninger i samarbejdet med den enkelte borger og evt. pårørende samt dig som kunde.

P1038177

Det gode samarbejde er kernen

I Psykiatri Plus er vi meget bevidste om det gode samarbejdes afgørende betydning for at kunne lykkes med vores vigtige samfundsrolle.

Tværsektorielt samarbejde
Kvaliteten af socialpsykiatrien og psykiatrien i Danmark afhænger af et omfattende tværsektorielt samarbejde, hvor kompetente mennesker finder løsninger med respekt og omsorg for den enkelte.

Relationen
Det gode samarbejde og relationsarbejdet er derfor kernen i vores arbejde. Lige fra mødet med borgeren, til samarbejdet med de pårørende og de involverede instanser.

Den tilgang betyder, at vi i Psykiatri Plus er stolte af at være brobyggere mellem samfundet og mennesker, som har svært ved at passe ind.

Hvordan hjælper vi dig bedst muligt?
 • Udfyld kontaktformularen hvis vi skal starte et samarbejde
 • Ring til os alle dage fra kl. 06.00-20.00 på tlf. 70 210 211
 • Send os en mail på info@psykiatriplus.dk
Scroll to Top