Ydelser til voksne

Vi er specialister i psykiatrien inden for voksenområdet

Vi tilbyder forskelligartede ydelser til voksne borgere i psykiatrien.
Vores ydelser tager altid udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkeltes behov og forudsætninger i tæt samarbejde med de ansvarlige. 
Vores kompetencer er rettet mod voksenområdet og vi leverer ydelser indenfor forskellige paragraffer og støtte i eget hjem ligesom ledsagerordning.

Specialteams

Afhængig af opgavetypen kan vi sammensætte specialteams, som matcher borgerens behov og de faglige kompetencer opgaven kræver.
Det kan være opgaver som både er længerevarende eller af kortere varighed, og som kræver den helt specialiserede psykiatrierfaring. Der er fx 1:1 opgaver hvor der er én fagperson til én borger. 

Vi hjælper dig på vej
Vores områdekonsulenter hjælper dig i gang med alt fra enkelstående opgaver til længerevarende specialforløb.

Er du interesseret i at høre mere om os, og hvad vi kan hjælpe dig med, så kontakt vores områdekonsulenter eller læs mere om hvad vi tilbyder, hvis du har brug for en medarbejder.

Ydelser til
voksne borgere i psykiatrien

Har du spørgsmål eller ønsker at høre mere?
Sammen kan vi finde den rette løsning.
 • P1024416
  §85
  Bostøtte i eget hjem

  Bostøtte i eget hjem er for borgere med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

  Ifølge servicelovens §85 har disse borgere ret til støtte fra kommunen til genoptræning, omsorg, støtte og udvikling af færdigheder.

 • P1023534
  §83
  Praktisk hjælp og pleje

  Er der brug for praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet? I Psykiatri Plus tilbyder vi at varetage opgaver som fx personlig pleje, rengøring i hjemmet og andet praktisk hjælp til borgere med særlige behov, som har svært ved selv at udføre de forskellige opgaver.

 • P1024480
  §97
  Ledsagerordning

  Ledsagerordning for voksne er til borgere, som er mellem 18-67 år og som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Formålet med en ledsagerordning er at kunne tilbyde borgere med særlige behov et meningsfuldt og berigende liv og give dem mulighed for at deltage i frivillige aktiviteter og sociale sammenkomster.

  Alle mennesker har behov for at komme ud fra sit hjem og tage til frisøren, ud at shoppe, gå til en hobby, besøge venner og familie eller noget andet.

 • P1023928
  Faglige observationer

  I Psykiatri Plus bistår vi kommunens sagsbehandler med faglige observationer og beskrivelser i forbindelse med fx udarbejdelse af VUM-udredninger eller andre beskrivelser og vurderinger af borgerens funktionsniveau, ressourcer og støttebehov.

 • kunder_2
  Praksisnær kompetenceudvikling

  Vi møder borgerne med respekt

  I Psykiatri Plus har vi fokus på kontinuerligt at tilbyde egne og samarbejdspartnere faglig relevant praksisnær kompetenceudvikling.

  At arbejde indenfor social- og psykiatriområdet fordrer faglige, relationelle og personlige kompetencer i forhold til mestring af opgaveløsning indenfor de forskellige målgrupper af borger, typer af opgaver og evt. specialistkompetencer.

Vores målsætning og værdier inden for voksenpsykiatri

Hos Psykiatri Plus kan du forvente, at vi altid har fokus på at skabe tryghed omkring den enkelte borger.

Vi arbejder bl.a. med Low Arousal som konflikthåndteringsmetode og har fokus på løsninger i samarbejdet med den enkelte borger og evt. pårørende samt kunden.

Scroll to Top