Praksisnær kompetenceudvikling

Vi møder borgerne med respekt

Hvad er praksisnær kompetenceudvikling?

Hvad er praksisnær kompetence-udvikling?

I Psykiatri Plus har vi fokus på kontinuerligt at tilbyde egne og samarbejdspartnere faglig relevant praksisnær kompetenceudvikling.

At arbejde indenfor social- og psykiatriområdet fordrer faglige, relationelle og personlige kompetencer i forhold til mestring af opgaveløsning indenfor de forskellige målgrupper af borger, typer af opgaver og evt. specialistkompetencer.

For os er det en prioritet, at borgerne mødes med anerkendende respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt at der er fokus på borgerens retssikkerhed.

Vi har fokus på en praksisnær og tværfaglig tilgang til vores kunder og samarbejdspartnere omkring opgaveløsning.

Vi tilbyder at sikre kvalitet i faglig tilgang og metoder med udgangspunkt i den enkelte borgers funktionsniveau og støttebehov.

Målgruppe for kompetenceudvikling

Faglig udvikling for medarbejdere og samarbejdspartnere

I Psykiatri Plus har vi mange kompetente medarbejdere med forskellige uddannelseskompetencer, erfaring og viden om sårbare borgere som gerne stiller sig til rådighed.

At arbejde indenfor det specialiserede social- og psykiatriområde fordrer kontinuerligt engagement og prioritet for faglig kompetenceudvikling, såvel for ledelse men også den enkelte medarbejder.

Vi samarbejder fagligt bredt indenfor social- og psykiatriområdet på både børne/unge- og voksenområdet.

Hvordan hjælper vi dig bedst muligt?
  • Udfyld kontaktformularen hvis vi skal starte et samarbejde
  • Ring til os alle dage fra kl. 06.00-20.00 på tlf. 70 210 211
  • Send os en mail på info@psykiatriplus.dk

Formål med praksisnær kompetenceudvikling

Formål med praksisnær kompetence-udvikling

Kvalitet i faglig tilgang med udgangspunkt i den enkelte borger

For at yde høj faglighed og kvalitet i opgaveløsning, fagprofessionelt samarbejde for pårørende og øvrige samarbejdspartnere kan vi tilbyde personale og konsulentstøtte til en for jeres organisation praksisnær tilgang.

Der er fokus på kvalitet, høj grad af fagligt tilrettelagt planlægning og procedure for opgaveløsning for såvel borgere, kunder og samarbejdspartnere.

Scroll to Top