ADHD

ADHD er en psykisk lidelse, der påvirker både børn og voksne. Det er karakteriseret ved vanskeligheder med opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet.
Denne komplekse lidelse kan have betydelig indflydelse på en persons daglige liv, herunder deres skole– og arbejdspræstationer, relationer og generelle trivsel.

Hvad er ADHD?

ADHD står for ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’, som på dansk kan oversættes til opmærksomhedsforstyrrelse med hyperaktivitet. Det er en neurologisk betinget psykisk lidelse, der primært påvirker børn, men som også kan fortsætte ind i voksenalderen.

Mennesker med ADHD har vanskeligheder med at opretholde opmærksomhed, styre impulser og regulere deres aktivitetsniveau. De kan være uopmærksomme, hyperaktive og impulsive, hvilket kan påvirke deres daglige funktion, indlæring og sociale interaktioner.

Der er tendens til, at mænd i højere grad udvikler ADHD end kvinder. Prævalensen for ADHD er omtrent dobbelt så høj hos mænd end hos kvinder.

Typer af ADHD

ADHD kan opdeles i tre hovedtyper:

Overvejende uopmærksom type: Mennesker med denne type ADHD har svært ved at opretholde opmærksomhed, er glemsomme og har vanskeligheder med organisering og planlægning. De kan virke drømmende, uinteresserede og have svært ved at fokusere på detaljer.

Overvejende hyperaktiv-impulsiv type: Denne type ADHD er karakteriseret ved hyperaktivitet og impulsivitet. Personer med denne type kan have svært ved at sidde stille, virker rastløse og har tendens til at afbryde andre. De kan også handle impulsivt uden at tænke konsekvenserne igennem.

Kombineret type: Dette er den mest almindelige form for ADHD, hvor symptomerne omfatter både uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Personen har svært ved at opretholde fokus, er urolig og impulskontrollen kan være udfordret.

Det er vigtigt at bemærke, at ADHD symptomer kan variere i sværhedsgrad og kombination hos hver enkelt person. En nøjagtig diagnose stilles normalt af en specialist baseret på en grundig vurdering af symptomer og observationer.

Hvad er forskellen på ADHD og ADD?

ADD står for ‘Attention Deficit Disorder’ og refererer til en subtype af ADHD, hvor hovedsymptomet er vanskeligheder med opmærksomhed og koncentration uden hyperaktivitet.

Personer med ADD kan være stille og tilbageholdende end personer med ADHD, men oplever stadig udfordringer med at fastholde fokus, være glemsomme og have vanskeligheder med organisering og planlægning. Forskellen mellem ADD og ADHD ligger primært i tilstedeværelsen af hyperaktivitet.

Både ADD og ADHD kan have betydelig indvirkning på en persons daglige funktion og kræver en omfattende evaluering og diagnose fra en kvalificeret professionel.

ADHD symptomer

ADHD er en kompleks lidelse med forskellige undergrupper, og symptomerne kan variere i sværhedsgrad fra person til person. De mest typiske symptomer på ADHD er:

 • Opmærksomhedsproblemer:
  Svært ved at opretholde opmærksomheden, let distraheret, virker glemsom og har svært ved at organisere opgaver.
 • Hyperaktivitet:
  Uro, konstant bevægelse, har svært ved at sidde stille og virker rastløs.
 • Impulsivitet:
  Handle uden at tænke først, afbryde andre, svært ved at vente på tur og har vanskeligheder med at regulere impulser.
 • Lav frustrationstærskel:
  Bliver hurtigt frustreret, har svært ved at håndtere modgang og kan udvise humørsvingninger.
 • Svært ved at organisere og planlægge:
  Problemer med at strukturere opgaver, manglende evne til at prioritere og have en rodet tilgang til ting.
 • Dårlig tidshåndtering:
  Svært ved at vurdere tidsforløb og planlægge aktiviteter i passende tidsrammer.

ADHD symptomer hos mænd versus kvinder

Selvom både mænd og kvinder kan opleve de samme kernesymptomer på ADHD, kan måden, hvorpå symptomerne viser sig, dog variere.

Generelt er mænd mere tilbøjelige til at udvise symptomerne hyperaktivitet og impulsivitet end kvinder med ADHD. Kvinder derimod udviser i højere grad symptomer såsom opmærksomhedsbesvær og indre uro. Kvinder med ADHD kan også have tendens til at internalisere deres symptomer og opleve angst og lavt selvværd.

Der er omtrent dobbelt så mange mænd som kvinder, som får diagnosen ADHD. Det er dog vigtigt at bemærke, at diagnosen kan være underrapporteret hos kvinder, da de ofte udviser mere internaliserede symptomer og har en tendens til at være mindre hyperaktive end mænd. Derfor kan kvinder med ADHD være mere tilbøjelige til at blive overset eller fejldiagnosticeret.

Årsager til ADHD

Årsagerne til ADHD er komplekse og ikke fuldt ud forstået. Det antages, at en kombination af genetiske, neurobiologiske og miljømæssige faktorer spiller en rolle.

Arvelighed spiller en betydelig rolle i forekomsten af ADHD. Studier viser, at børn med en forælder, der har ADHD, har en øget risiko for at udvikle lidelsen. Der er dog ikke et enkelt specifikt gen, der er ansvarlig for ADHD, men der er identificeret flere gener, der potentielt spiller en rolle. Disse gener er involveret i reguleringen af neurotransmittere og hjernens udvikling.

Udover arvelighed spiller miljømæssige faktorer også en rolle i udviklingen af ADHD. Eksempelvis kan prænatal påvirkning såsom rygning eller alkoholforbrug under graviditeten forårsage ADHD. Ligeledes kan lav fødselsvægt, tidlig fødsel og komplikationer under fødslen også øge risikoen. Socioøkonomiske faktorer, familiemæssige forhold, stress og manglende støtte kan også spille en rolle.

Livet med ADHD

Livet med ADHD kan være udfordrende på mange måder. Det skyldes i høj grad, at symptomerne på ADHD kan påvirke forskellige områder af personens daglige funktion.

Fokus
Personer med ADHD kan have svært ved at fastholde fokus og opmærksomhed, hvilket kan påvirke deres præstation i skolen, på arbejdet eller i andre aktiviteter. Impulsivitet kan føre til beslutninger, hvor konsekvenserne ikke er tænkt igennem, hvilket kan påvirke relationer og personlig sikkerhed. Organisering og struktur kan også være vanskeligt at opretholde, hvilket kan medføre forvirring og mangel på produktivitet.

Energi
Selvom livet med ADHD kan være udfordrende, er det vigtigt at understrege, at det også kan have positive aspekter. Mennesker med ADHD har ofte en kreativ og tankevækkende tilgang til problemløsning. Deres høje energiniveau kan føre til entusiasme og produktivitet på visse områder. Desuden kan de have evnen til at tænke udenfor boksen og se sammenhænge, som andre måske ikke bemærker.

Værktøjer
Det er vigtigt for personer med ADHD at lære mestringsteknikker, der kan hjælpe dem med at håndtere deres symptomer. Dette kan omfatte at skabe rutiner, bruge påmindelser og planlægningsværktøjer, søge støtte fra familie og venner, og lære teknikker til at håndtere stress og regulere følelser. Behandling, såsom medicinering og terapi, kan også spille en vigtig rolle i at hjælpe med at styre symptomerne og øge trivsel.

Det er vigtigt at anerkende, at ADHD er en individuel oplevelse, og at symptomerne og deres indvirkning kan variere fra person til person. Med den rette støtte, forståelse og strategier kan mennesker med ADHD trives og opnå succes i deres personlige og professionelle liv.

ADHD behandling

Der er forskellige behandlingsmuligheder tilgængelige for ADHD. Behandlingen afhænger af individets behov og kan omfatte en kombination af medicinering, psykoterapi og adfærdsmæssige interventioner.

Almindelige behandlingsmetoder for ADHD inkluderer:

Stimulerende lægemidler som methylphenidat og amfetamin er ofte ordineret til at hjælpe med at reducere hyperaktivitet, impulsivitet og forbedre opmærksomhed og koncentration. Der er også ikke-stimulerende medicinske muligheder som atomoxetin.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) kan hjælpe personer med ADHD med at lære strategier til at håndtere deres symptomer og forbedre deres adfærd og funktion. Det kan også hjælpe med at tackle eventuelle følelsesmæssige udfordringer og opbygge positive sociale færdigheder.

Dette inkluderer træning af forældre og lærere i effektive strategier til at styre og støtte personer med ADHD. Strukturerede rutiner, belønningssystemer og organisatoriske strategier kan være nyttige for at hjælpe med at håndtere symptomer og forbedre funktion.

Uddannelse og støtte fra sundhedspersonale, skolepersonale, familie og støttegrupper kan være afgørende for at hjælpe personer med ADHD med at forstå deres tilstand, lære mestringsteknikker og finde støtte.

Det er vigtigt at bemærke, at behandlingsplanen skal tilpasses individets behov og kan variere. Det er bedst at arbejde sammen med en kvalificeret sundhedspersonale for at udvikle en passende behandlingsstrategi baseret på den enkeltes symptomer, alder og livssituation.

Scroll to Top