§45 Ledsagerordning

Hvad er § 45 ledsagerordning til børn og unge (§ 89 i Barnets Lov)

En ledsagerordning er et tilbud til børn og unge mellem 12-18 år, som har en nedsat psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Ordningen for børn og unge har til formål at give vores unge borgere et godt liv på lige fod med andre børn unge og give dem mulighed for at deltage i selvvalgte sociale aktiviteter uden for hjemmet.

Hos Psykiatri Plus synes vi alle mennesker fortjener et godt og meningsfuldt liv. Vi kan derfor varetage en opgave i forbindelse med en ledsagerordning op til 15 timer om måneden, hvor vi i fællesskab med barnet eller den unge tilrettelægger en plan for forløbet.

DSC08528

Hvad er en ledsagerordning?

I følge §45 serviceloven skal kommunen tilbyde en handicapledsager til børn og unge mellem 12-18 år, som ikke kan færdes alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Loven bidrager til, at børnene og de unge oplever en større form for handlefrihed og selvstændighed og skaber en mindre afhængighed af deres omsorgspersoner.
Ledsagerordningen giver barnet eller den unge mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter på lige fod med andre børn og unge uden at være afhængig af sine forældre.

Målgruppe for ledsagerordning (børn og unge)
Målgruppen for en ledsagerordning i følge serviceloven er børn og unge mellem 12-18 år, som har en betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan fx være på grund af et bevægelseshandicap, hørehandicap, synshandicap, hjerneskade, udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelse.

I Psykiatri Plus ved vi, at livskvalitet skabes gennem social interaktion med jævnaldrende. Det kan være svært, hvis man af forskellige grunde ikke har samme muligheder for selv at komme ud af døren og deltage i aktiviteterne på lige fod med de andre, og derfor er ledsagerordningen så vigtig.

Hvad er formålet med en ledsagerordning?

Formålet med en ledsagerordning for børn og unge er at give dem en følelse af selvstændighed, handlefrihed og en forøget livskvalitet.
Børn og unge skal ikke konstant være afhængige af deres familie, forældre eller pårørende for at kunne deltage i sociale aktiviteter, og det kan en permanent ledsager hjælpe dem med at undgå. Ligeledes kan de have behov for at tale med andre voksne, om ting de ikke har lyst til at dele med deres forældre.

Hos Psykiatri Plus vil vi gerne bidrage til det formål at hjælpe barnet eller den unge med at leve et liv med håb og drømme som alle børn fortjener.

Hvordan hjælper vi dig bedst muligt?
  • Udfyld kontaktformularen hvis vi skal starte et samarbejde
  • Ring til os alle dage fra kl. 06.00-20.00 på tlf. 70 210 211
  • Send os en mail på info@psykiatriplus.dk

Ledsagerordning til børn og unge hos Psykiatri Plus

Hos Psykiatri Plus ledsager vi børn og unge mellem 12 og 15 år, der grundet betydelig varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke selvstændigt kan deltage i ungdomsaktiviteter. 

Vi tilbyder i forbindelse med ledsagerordning (børn og unge) følgende hjælp:

  • Ledsagelse til barnet eller den unge i forbindelse med planlagte aktiviteter
  • Vi bidrager til at håb og drømme fortsat er til stede trods en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • God tilrettelæggelse af ledsagerordning i forbindelse med antal timer og udvalgte dage i samarbejde med de pårørende, så det passer til det enkelte barn og familien
  • Deltagelse på evt. statusmøder og udarbejdelse af statusbeskrivelser

Ydelser til børn og unge hos Psykiatri Plus

Udover ledsagerordning til børn og unge tilbyder vi også en lang række andre ydelser til udsatte børn og unge.
Det kan være alt fra praktisk og pædagogisk støtte, fast kontaktperson, faglige observationer, rådgivning og meget mere.

Scroll to Top