Efterværn og Ungestøtte:

Serviceloven § 76 og §§ 114-116

Serviceloven § 76, tidligere kendt som Efterværn, er en afgørende støtte for unge mellem 18 og 22 år, der står over for overgangen til voksenlivet. Med ændringen til §§ 114-116, kaldet Ungestøtte, har loven udvidet sit omfang for at imødekomme behovene hos sårbare unge og sikre en mere effektiv transition til selvstændighed via Barnets Lov.

Overgangen til voksenlivet

Når anbragte unge eller unge som har modtaget støttende indsatser inden dets 18. leveår, skal træde ind i voksenlivet og ikke længere være en del af det bosted de har boet på indtil nu, kan det være vanskeligt at stå i overgangsfasen helt alene.

Efterværn/Ungestøtte kan være den støtte som sikrer den unges gode og stabile overgang til voksenlivet.

Kontakt os alle dage fra 06.00-20.00

Tlf. 70 210 211

Hvordan hjælper vi dig bedst muligt?

 • Udfyld kontaktformularen hvis vi skal starte et samarbejde
 • Ring til os alle dage fra kl. 06.00-20.00 på tlf. 70 210 211
 • Send os en mail på info@psykiatriplus.dk

Hvad betyder § 76 i Serviceloven?

Ifølge § 76 i Serviceloven kan der tilbydes Ungestøtte (Efterværn). Det er et tilbud til unge mennesker i alderen 18-22 år, som inden deres 18. leveår har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet.

Overgang til voksenlivet
Formålet med ungestøtte er at tilbyde unge mennesker støtte og vejledning for at sikre en bedre overgang til voksenlivet. Det indebærer blandt andet hjælp til at opnå sociale, uddannelsesmæssige og beskæftigelsesmæssige mål.

Servicelovens § 76 er ikke en del af Barnets Lov, men den falder ind under lovgivningen, der regulerer sociale foranstaltninger og støtte til børn og unge. Barnets Lov dækker nu lovgivningen for børn og unge.

Hvad er Barnets Lov?

Barnets Lov dækker et bredt spektrum af emner, der er afgørende for børns trivsel og udvikling. Lovens primære formål er at sikre, at børn modtager den nødvendige støtte og beskyttelse, især når de befinder sig i sårbare situationer som omsorgssvigt, vold, misbrug, forældreskabssager og skilsmissesager.

Loven fastsætter klare retningslinjer for, hvordan myndigheder og fagfolk skal handle, når der er bekymring for et barns trivsel.

Hvem er omfattet af § 76 i serviceloven?

 • Unge som indtil deres 18. leveår har modtaget støttende indsatser
 • Unge som har været anbragt op til det 18. leveår
P1023822

Barnets Lov § 114-116: Ungestøtte

Barnets Lov § 114-116 repræsenterer en ændring af lovgivningen fra det tidligere Efterværn til den nuværende Ungestøtte under Barnets Lov.
Ligesom § 76 er §§ 114-116 Ungestøtte et tilbud til unge mennesker i alderen 18-22 år, som inden deres 18. leveår har haft en fast kontaktperson eller været anbragt uden for hjemmet.

Overgang til voksenlivet
Formålet er stadigvæk at støtte de unge med at få en god overgang fra ungdomslivet til voksenlivet og give den unge selvstændighed.

Sådan kan Psykiatri Plus’ kontaktperson støtte den unge ved ungestøtte:

 • Den unge støttes i overgangen til voksenlivet
 • Støtte til økonomisk selvstændighed og evnen til at håndtere egen økonomi.
 • Den unge støttes i sin selvstændiggørelse fra ungdomslivet til voksenlivet ved hjælp af en individuel handleplan, der tager højde for den unges ønsker og behov.
 • Efter ophold på fx botilbud eller Ungehjem sker der en gradvis udslusning til eget hjem for at sikre en gnidningsfri overgang.
 • Der lægges vægt på opbygning af et socialt netværk, som er essentielt for den unges trivsel og integration i samfundet.
 • Støtte til at fastholde job eller uddannelse gives for at sikre en stabil overgang til voksenlivet.
 • Den unge trænes i de daglige gøremål som rengøring, indkøb, tøjvask, madlavning samt at forstå og håndtere information fra det offentlige.

Det er vigtigt, at den unge har mulighed for at navigere gennem overgangsfasen i eget tempo i samarbejde med kommunen.

Scroll to Top