Personligheds-forstyrrelse

En personlighedsforstyrrelse er en psykisk tilstand, hvor en persons måde at tænke, føle og handle på er markant anderledes og ofte problematisk i forhold til samfundets normer og forventninger. Dette mønster af adfærd og tanker er ofte vedvarende og inficerer personens evne til at fungere i sociale og personlige relationer. Personlighedsforstyrrelser kan variere i sværhedsgrad og omfang, og der er forskellige typer af personlighedsforstyrrelser, hver med sine egne karakteristiske træk og symptomer.

Hvad er en personlighedsforrstyrelse?

Vi har alle en personlighed, som er de unikke træk, mønstre af tænkning, følelser og adfærd, der udgør en persons karakter og definerer, hvordan de interagerer med verden omkring dem. Det er den grundlæggende kerne af, hvem en person er, og hvordan de reagerer på forskellige livssituationer. Vi danner typisk vores personlighed i løbet af de første 10 år af vores liv.

Som navnet indikerer, er en personlighedsforstyrrelse en forstyrrelse i personligheden. Det vil sige, at der er en forstyrrelse i den måde, personen opfatter, føler, tænker, reagerer og handler på. En personlighedsforstyrrelse vil ikke altid være særligt tydelig, og det kan derfor være uklart, at skelne mellem det ‘normale’ og det afvigende.

Som regel vil der først være tale om en decideret personlighedsforstyrrelse, når de karakteristiske personlighedstræk resulterer i funktionsproblemer og betydelige udfordringer – både for personen selv og i deres interaktioner med andre.

Typer af personlighedsforstyrrelse

Personlighedsforstyrrelser er et overordnet term, der dækker over en bred vifte af forskellige forstyrrelser. Disse forstyrrelser varierer i sværhedsgrad og kan komme til udtryk på forskellige måder.

Nogle personer med personlighedsforstyrrelse vil fremstå tilbageholdende og introverte, mens andre udviser impulsive tendenser og oplever kraftige følelsesmæssige udbrud. Nogle kan mangle evnen til at føle skyld og påtage sig ansvar, mens andre er særligt følsomme over for kritik. Det er vigtigt at bemærke, at dette ikke nødvendigvis definerer hele personen, men det kan udgøre dominerende karakteristika.

Man kan opdele typer af personlighedsforstyrrelser i tre grupper baseret ud fra symptomer og karakteristika:

Dette er en gruppe af personlighedsforstyrrelser, der er kendetegnet ved en vis grad af excentricitet i tænkning og adfærd:

 • Paranoid personlighedsforstyrrelse:
  Personer med denne forstyrrelse har en tendens til at være overdrevet mistroiske og mistænkelige over for andres motiver. De kan have svært ved at stole på andre og have et konstant behov for at beskytte sig selv mod påståede trusler. Her vil individet typisk have en tendens til at fortolke andres handlinger og udtalelser som fjendtlige eller truende, selv når det ikke nødvendigvis er tilfældet.
 • Skizoid personlighedsforstyrrelse:
  Personer med denne forstyrrelse er ofte følelsesmæssigt reserverede og foretrækker at leve et tilbagetrukket liv. De har sjældent behov for nære relationer og er tilfredse med at være alene. Typisk vil de have vanskeligheder med at forstå sociale konventioner og normer samt oplever ofte udfordringer med at føle glæde og entusiasme.
 • Skizotypisk personlighedsforstyrrelse: Denne forstyrrelse er præget af usædvanlige tankemønstre, opførsel og etablering af relationer. Nogle kan opleve hallucinationer, vrangforestillinger eller usædvanlige overbevisninger.

Denne gruppe er karakteriseret ved dramatiske, impulsive og ofte uforudsigelige adfærdsmønstre:

 • Borderline personlighedsforstyrrelse:
  Personer med borderline personlighedsforstyrrelse har en tendens til at opleve intense og ustabile relationer. De kan have hurtige humørsvingninger og engagere sig i impulsiv adfærd, som kan inkludere selvskade. Ofte føler de en indre tomhed og frygt for at blive forladt.
 • Narcissistisk personlighedsforstyrrelse:
  Personer med denne forstyrrelse oplever en dyb frygt for at blive overset og underkendt, hvilket ofte manifesterer sig som et stærkt behov for overdreven opmærksomhed, anerkendelse og beundring fra andre. Dette kan også medføre en tendens til at virke arrogant og selvcentreret samt en overvurdering af ens egne evner. Manglen på empati, selvcentrerede mål og følelsen af egen betydning er også typiske karakteristika ved denne personlighedsstruktur.
 • Histrionisk personlighedsforstyrrelse:
  Personer med histrionisk personlighedsforstyrrelse er præget af overdrevne følelsesudtryk, overfladiske følelser og en trang til at søge opmærksomhed. De er typisk følsomme over for andres påvirkning, reagerer hurtigt på følelsesmæssige sår og udviser ofte dramatiske reaktioner. Samtidig er de tilbøjelige til en selvcentreret adfærd og har en udtalt interesse i deres udseende og tiltrækningskraft. De har ofte en dyb længsel efter anerkendelse.
 • Antisocial personlighedsforstyrrelse:
  Personer med denne forstyrrelse har tendens til at mangle empati eller anger over for deres handlinger. De kan engagere sig i antisocial adfærd, bryde regler og skade andre uden skyldfølelse.

Denne gruppe omfatter personlighedsforstyrrelser, hvor angst og en overdreven frygt for forskellige aspekter af livet er dominerende træk:

 • Ængstelig personlighedsforstyrrelse:
  Personer med denne forstyrrelse er typisk kendetegnet ved, at de har en vedvarende følelse af ængstelighed og anspændthed. De er typisk tilbageholdende, usikre på sig selv og plaget af mindreværdskomplekser. De reagerer også med overfølsomhed over for afvisning og kritik.
 • Afhængig personlighedsforstyrrelse:
  Personer med denne forstyrrelse lider typisk af uselvstændighed, selvudslettelse og hjælpeløshed. De har en overdreven frygt for at miste andre og har svært ved at træffe beslutninger uden andres godkendelse og støtte. Desuden udtrykker de sjældent deres egne ønsker eller stiller krav til de personer, de er afhængige af.
 • Tvangspræget personlighedsforstyrrelse:
  Personer med denne forstyrrelse er kendetegnet ved en overdreven opmærksomhed på detaljer og en søgen efter perfektion. Dette kan sætte dem under betydeligt pres og føre til angst og selvkritik. De udtrykker undertiden også en tendens til at kritisere andre for deres adfærd og holdninger. Mennesker med tvangspræget personlighed er ofte præget af beslutsomhed og forsigtighed, og de kan udvise en stædig, pedantisk og insisterende adfærd.

Symptomer på en personlighedsforstyrrelse

Generelt vil en personlighedsforstyrrelse være karakteriseret ved forstyrrelser i personligheden. Det vil sige, at der forekommer en afvigelse i personens oplevelsesmåde og adfærd, som afviger fra normen. Symptomerne på en personlighedsforstyrrelse kan dog variere fra person til person og afhænger af de karakteristika, som der er ved den specifikke type forstyrrelse. Nogle af de mest typiske symptomer på en personlighedsforstyrrelse ses ofte ved:

 • Kognition og holdning
 • Emotionelt liv
 • Evne til at styre impulser og opfylde behov
 • Interpersonelle forhold
 • Symptomerne afspejles i både indre følelser og ydre adfærd
 • Adfærden er præget af fastlåsthed, mangel på fleksibilitet og ineffektivitet
 • Tilstanden medfører ubehag og påvirker både personen selv og deres omgivelser negativt
 • Disse træk har eksisteret siden barndommen eller den tidlige ungdom

Årsager til personlighedsforstyrrelse

Årsagerne til personlighedsforstyrrelser er komplekse og involverer ofte en kombination af genetiske, miljømæssige og psykologiske faktorer:

Genetiske faktorer kan spille en rolle i udviklingen af personlighedsforstyrrelser. Studier viser, at hvis en person har en nærtstående slægtning med en personlighedsforstyrrelse, er risikoen for at udvikle lignende træk højere. Dette tyder på, at der er en genetisk disposition for visse personlighedsforstyrrelser.

Miljømæssige faktorer spiller typisk også en rolle i udviklingen af personlighedsforstyrrelser. Stressfulde barndomsforhold som misbrug, omsorgssvigt, traumer eller ustabile familiemiljøer øger risikoen. Mennesker, der har været udsat for gentagne traumatiske begivenheder, kan udvikle bestemte træk, der er karakteristiske for visse forstyrrelser.

Psykologiske faktorer såsom dårlig selvopfattelse, lavt selvværd og identitetsforstyrrelser spiller også en rolle i udviklingen af personlighedsforstyrrelser. Mennesker med disse forstyrrelser kan have et forvrænget syn på sig selv og andre, hvilket påvirker deres adfærd og relationer.

Det er vigtigt at bemærke, at årsagerne til personlighedsforstyrrelser er komplekse og multifaktorielle. Ikke alle, der oplever risikofaktorer som traumer eller genetisk disposition, udvikler en forstyrrelse.

Livet med en personlighedsforstyrrelse

Livet med en personlighedsforstyrrelse kan være en udfordring, både for personen, som har lidelsen, men også for deres nærmeste. Relationelle vanskeligheder er en af de største udfordringer ved at leve med en personlighedsforstyrrelse. Personer med disse lidelser kan opleve svært ved at opretholde stabile og sunde relationer. Dette skyldes ofte træk som impulsivitet, intense følelser og frygt for afvisning, der kan påvirke deres evne til at forbinde sig med andre på en stabil måde.

Emotionsregulering er en anden udfordring, som personer med personlighedsforstyrrelser ofte står over for. De kan opleve humørsvingninger, intense følelser som vrede, tristhed eller angst og kan have svært ved at håndtere disse følelser på en hensigtsmæssig måde.

Identitetsproblemer er også almindelige, især for personer med lidelser som borderline personlighedsforstyrrelse. De kan føle sig tomme, usikre på, hvem de er, og har en tendens til at ændre sig for at passe ind i forskellige sociale situationer.

DSC07458

At opnå personlige mål kan også være en udfordring, da nogle personer med personlighedsforstyrrelser har svært ved at fastholde deres mål og ambitioner. Dette kan skyldes en tendens til at undervurdere sig selv, frygten for fiasko eller manglende evne til at tage ansvar for sit eget liv. Derfor vil nogle personer med personlighedsforstyrrelser trække sig tilbage fra sociale aktiviteter eller undgå sociale situationer på grund af frygt for afvisning eller vanskeligheder med interpersonelle relationer. Dette kan føre til sociale isolationsmønstre.

Selvom livet med en personlighedsforstyrrelse kan være udfordrende, er der håb. Med den rette behandling og terapi kan man få hjælp til at lære mestring af symptomer og forbedre livskvaliteten for personer med personlighedsforstyrrelser.

Behandling af personlighedsforstyrrelse

Personlighedsforstyrrelser behandles ofte gennem en kombination af terapi og støtte. Behandlingen kan variere afhængigt af typen og sværhedsgraden af ​​personlighedsforstyrrelsen. Her er nogle almindelige behandlingsmetoder:

Psykoterapi: Terapi spiller en central rolle i behandlingen af personlighedsforstyrrelser. Kognitive adfærdsterapier som kognitiv adfærdsterapi (KAT) og dialektisk adfærdsterapi (DBT) bruges ofte. Disse terapiformer hjælper med at identificere de negative tankemønstre og adfærd, der kan forværre symptomerne på personlighedsforstyrrelsen og lærer mere hensigtsmæssige måder at håndtere dem på.

Gruppeterapi: Gruppeterapi kan være gavnligt, da det giver mulighed for at øve interpersonelle færdigheder og få støtte fra mennesker i lignende situationer.

Medicin: Selvom medicin ikke helbreder personlighedsforstyrrelser, kan det hjælpe med at reducere nogle af symptomerne, såsom angst eller depression. Lægen kan ordinere medicin baseret på individuelle behov og symptomer.

Psykoedukation: Dette indebærer at lære mere om personlighedsforstyrrelsen, dens symptomer og behandlingsmuligheder. Det kan øge forståelsen og mestringen af tilstanden.

Støtte fra nære relationer: Familie og venner spiller en vigtig rolle i behandlingen af personlighedsforstyrrelser ved at give støtte og forståelse.

Scroll to Top