Skolevægring

Hvad er skolevægring? Skolevægring kan have en negativ effekt på både barnets trivsel og akademiske præstationer. Det er mere end blot at være modvillig over for skolegang; det kan være et tegn på underliggende mentale udfordringer såsom angst, ADHD, mobning eller udfordringer i hjemmet.

Psykiatri Plus træder til ved skolevægring

Når et barn oplever skolevægring, er det afgørende at identificere den underliggende årsag. Dette bør gøres i samarbejde med fagfolk, da årsagerne kan være mangfoldige og forskelligartede. Det er essentielt at støtte barnet i at genoptage skolegangen, da længere fravær kan forværre situationen og påvirke barnets trivsel negativt.

Afhængigt af årsagerne til skolevægringen kan der være behov for forskellige tiltag.
Hos Psykiatri Plus tilbyder vi støtte til:

  • Børn med angst: Forebyggelse og graduel eksponering for angstprovokerende situationer, med passende støtte, kan hjælpe dem med at vende tilbage til en normal skolehverdag.
  • Børn med diagnoser som autisme og ADHD: Tilpasning af skoletilbud og pædagogisk støtte i hjemmet, indtil det rette skoletilbud er fundet.
  • Børn med separationsangst: Opbygning af tillid og støtte i skolen samt aflastning af forældre gennem en støttepædagog.

Vores tilgang omfatter strukturerede samtaler, udvikling af konkrete værktøjer og handlingsplaner samt støtte og rådgivning til forældre og pårørende. Vi tilbyder også støttepædagoger i skolen for at sikre en individuel og målrettet indsats. Se alle vores ydelser for børn her

Kontakt os alle dage fra 06.00-20.00

Tlf. 70 210 211

Hvad er skolevægring?

Skolevægring er karakteriseret ved længerevarende fravær fra skolen, hvor barnet enten sjældent deltager i undervisningen eller helt undgår at møde op. Det er ofte et tegn på, at barnet forsøger at beskytte sig selv på forskellige måder.

Skolevægring er mere end bare en modvilje mod at gå i skole. Det er en kompleks tilstand, hvor børn eller unge regelmæssigt undgår at deltage i skolen eller har svært ved at forblive i skolen. Det kan omfatte alt fra pludselige udbrud af angst eller fysisk sygdom om morgenen, der forhindrer barnet i at gå i skole, til længerevarende fravær på grund af mentale eller følelsesmæssige udfordringer.

Det er vigtigt at forstå, at skolevægring ikke er det samme som at pjække eller være doven. Det er en alvorlig problematik, der kræver en individuel tilgang og støtte fra både skolen og det sociale system.

Hvordan hjælper vi dig bedst muligt?

  • Udfyld kontaktformularen hvis vi skal starte et samarbejde
  • Ring til os alle dage fra kl. 06.00-20.00 på tlf. 70 210 211
  • Send os en mail på info@psykiatriplus.dk

Årsager til skolevægring

Årsagerne til skolevægring kan være komplekse og multifaktorielle, og de kan variere fra barn til barn:

En af de mest almindelige årsager til skolevægring er angst. Angst kan tage mange former, herunder social angst, præstationsangst eller generaliseret angst, hvilket kan gøre det svært for børn at deltage i skolen. Den konstante frygt eller bekymring kan føre til undgåelse af skolen og sociale situationer relateret til den. Ifølge en undersøgelse fra 2018 foretaget af Dansk Psykolog Forening svarede 94 % af de adspurgte PPR-psykologer, at psykiske og sociale udfordringer er de primære årsager til skolevægring hos børn. Angst blev nævnt i 49 % af tilfældene.

Depression er en anden betydningsfuld faktor. Børn, der lider af depression, kan opleve mangel på energi, håbløshed og tristhed, hvilket kan underminere deres motivation til at deltage i skoleaktiviteter og møde op i klasseværelset.

ADHD spiller typisk også en rolle, når det kommer til skolevægring. Børn med ADHD kan have vanskeligheder med at opretholde opmærksomhed og koncentration i klasseværelset, hvilket kan føre til frustration og forværre deres skolevægring. I førnævnte undersøgelse, foretaget af Dansk Psykolog Forening, blev socialkognitive vanskeligheder som ADHD eller autisme nævnt 29 % af tilfældene af skolevægring.

Når et barn bliver mobbet, kan det være en betydelig stressfaktor, der påvirker dets trivsel negativt. Mobning kan resultere i udvikling af angst, lavt selvværd og traumer, hvilket kan have en negativ indvirkning på barnets evne til at deltage i skolen og føle sig tryg.

Endelig kan familieproblemer også være en udløsende faktor. Konflikter derhjemme, skilsmisse, tab af et familiemedlem eller andre traumatiske begivenheder kan påvirke et barns mentale sundhed og trivsel, hvilket kan afspejles i deres skolefravær og manglende engagement. Problemer i hjemmet stod for 36 % af tilfældene af skolevægring ifølge Psykolog Forenings undersøgelse.

Hvordan hjælper man et barn med skolevægring?

At hjælpe et barn med skolevægring kræver en helhedsorienteret tilgang, hvor både skolen, forældre og professionelle arbejder sammen:

Det første skridt i at hjælpe et barn med skolevægring er at forstå årsagerne bag deres modvilje mod skolen. Dette kan omfatte sociale faktorer såsom mobning eller vanskelige relationer med kammerater, følelsesmæssige udfordringer såsom angst eller depression, eller akademiske problemer såsom manglende forståelse eller interesse for fagene. Ved at identificere disse årsager kan man bedre målrette interventionen og støtten.

Et trygt og støttende miljø både derhjemme og i skolen er afgørende for at hjælpe et barn med skolevægring. Dette kan omfatte at skabe klare rutiner og forventninger, fremme åben kommunikation og dialog, og opmuntre til et positivt og støttende forhold mellem barnet og dets omsorgspersoner og lærere.

Hvert barn er unikt, og derfor kan individuelle støtteforanstaltninger være nødvendige for at imødekomme deres specifikke behov. Dette kan omfatte terapi eller rådgivning for at håndtere følelsesmæssige udfordringer såsom angst eller depression, specialundervisning for at tackle akademiske vanskeligheder, eller medicinsk behandling for underliggende psykiske lidelser.

For nogle børn kan tilpassede undervisningsmetoder og strategier være nødvendige for at hjælpe dem med at trives i skolen. Dette kan omfatte differentieret undervisning, individuel støtte fra specialundervisningslærere eller ekstra ressourcer såsom lydbøger eller pædagogiske apps.

Mange børn med skolevægring kan have udfordringer med sociale interaktioner og relationer. Sociale færdighedstræningsprogrammer eller gruppesessioner kan hjælpe med at styrke barnets evne til at opbygge sunde relationer, løse konflikter og navigere i sociale situationer på en positiv måde.

Lavt selvværd kan være en faktor i skolevægring, og derfor er det vigtigt at arbejde med at styrke barnets selvværd og selvtillid. Dette kan gøres gennem positiv feedback, anerkendelse af deres styrker og succeser, og støtte til at tackle udfordringer på en konstruktiv måde.

Det er vigtigt at inddrage barnet aktivt i beslutningsprocessen og lytte til deres perspektiv, bekymringer og ønsker. Ved at inkludere barnet i planlægningen af deres egen støtte og intervention kan man øge deres engagement og motivation til at arbejde på at overvinde deres skolevægring.

Endelig er det afgørende at etablere en positiv og støttende relation mellem barnet, dets omsorgspersoner og lærere. Dette kan bidrage til at skabe en følelse af samhørighed og fællesskab omkring barnet, hvilket kan være afgørende for deres trivsel og succes i skolen.

Scroll to Top